Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Konkurs PTH

Szanowni  Państwo

 

Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kielcach we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje wzorem lat ubiegłych konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Historii w roku akademickim 2019/2020.

 

Zgłoszenia prac w postaci opinii promotora wraz z egzemplarzem pracy należy kierować do Prezesa PTH oddział w Kielcach (dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK) w terminie do 20 września 2020 r.

 

Przypominamy, że zgłoszone prace oceni specjalnie powołana komisja składająca się z samodzielnych pracowników naukowych Instytutu Historii.

 

 

Prezes PTH oddział w Kielcach

dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK