Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM poświęcone nowościom wydawniczym

ZESPÓŁ DO BADAN NAD PAMIĘTNIKAMI I LISTAMI POLAKOW
W XIX WIEKU ZAMIESZKAŁYCH W IMPERIUM ROSYJSKIM – Instytut Historii
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Szkoła Doktorska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

zapraszają na

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM

 

poświęcone nowościom wydawniczym:

 

– Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny,
w opracowaniu Alesi Sauczuk, Aliaksandra Radziuka, Wiesława Cabana

 

– Wyrosłam na Rosjankę…” Historia Marii – jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów,
autorstwa Grażyny Legutko

 

Spotkanie odbędzie się 5 lipca 2021 roku, o godzinie 12.00 czasu polskiego, na platformie zoom

Link do spotkania ZOOM