Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Olimpiada Historyczna Juniorów 2019 – 2020

Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

 

W tym roku szkolnym z dniem 1 września  2019 r. w nawiązaniu do zamkniętej już (ze względu na wygaszenie gimnazjów) Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, został zainaugurowany nowy format zmagań olimpiady historycznej dla uczniów szkół podstawowych – Olimpiada Historyczna Juniorów. Zachęcając Państwa do udziału w konkursie ogólnokrajowym, podajemy kilka najistotniejszych kwestii związanych z przeprowadzeniem eliminacji szkolnych (I stopnia) oraz zasad kwalifikacji do eliminacji okręgowych (II stopnia).

 

W dniach 1-15 września 2019 r., nauczyciele zapoznają uczniów z formułą olimpiady: programem, haromonogramem i regulaminem zawodów (stosowne pliki poniżej). W tym czasie powoływane są również Komisje Szkolne. W dniach 16 września do 4 października 2019 r. upoważniony członek Komisji dokonuje rejestracji online uczniów na olimpiadę, na stronie http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl.

 

Eliminacje szkolne przeprowadzają powołane przez Dyrektora Komisje Szkolne (co najmniej trzy osoby, w tym przynajmniej jeden nauczyciel historii). Eliminacje szkolne polegają na rozwiązania testu (należy go ściągnąć i powielić ze strony: http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl ) oraz napisania wypracowania na jeden z tematów podanych przez Komitet Główny (http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/edycja-2019-2020/eliminacje-szkolne) – poniżej w załączniku podajemy tematy i zasady przygotowania wypracowania. Test pisemny (w ramach, którego będzie pisana wymieniona rozprawka) uczniowie rozwiązywać będą w dniu 19 października 2019 r. (eliminacje trwają 90 minut).  Test i wypracowanie będzie oceniany oddzielnie, maksymalnie można uzyskać 50 pkt – za test 40, za rozprawkę 10 pkt.  Do eliminacji okręgowych komisje mogą zakwalifikować 3 uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 40 punktów z 50 punktów. Komisje Szkolne do 24 października 2019 r. przesyłają protokoły (wzory będą dostępne w przyszłym tygodniu na stronie olimpidady) i prace pisemne uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych (poniżej adres Komitetu Okręgowego).

 

Eliminacje okręgowe (II stopnia) odbędą się w Kielcach w budynkach dydaktycznych UJK (szczegóły podamy po wpłynięciu protokołów ze szkół).  Eliminacje II stopnia obejmują część pisemną i ustną. Do eliminacji ustnych etapu II kwalifikowane jest 20% uczestników etapu pisemnego jednak nie więcej niż 30 osób, którzy z testu pisemnego uzyskali najwyższe wyniki. W przypadku, gdy na ostatniej pozycji jest więcej osób niż jedna, do dalszej części Olimpiady zostaną zakwalifikowane wszystkie osoby z tym wynikiem. Eliminacje ustne II stopnia polegają na odpowiedzi na trzy pytania (zob. regulamin).

 

Powyżej zaprezentowaliśmy jedynie najważniejsze informacje. Prosimy o dokładne zapoznanie się programem, regulaminem, tematami prac pisemnych oraz harmonogramem (poniżej jako załączniki pdf i word). Informacje dodatkowe można uzyskać u Sekretarza Komitetu dr hab. prof. UJK Jerzego Gapysa (tel. 501 072 247).

 

Komitet Okręgowy  I Olimpiady Historycznej Juniorów w Kielcach

 

Adres i dane kontaktowe:

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej Juniorów w Kielcach

Ul. Świętokrzyska 15

25-406 Kielce

jgapys@ujk.edu.pl

//ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/ohj/

 

Harmonogram Olimpiady Historycznej Juniorów 2019/2020

REGULAMIN Olimpiady Historycznej Juniorów

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Cele i program Olimpiady Historycznej Juniorów

Tematy na etap szkolny

Wykaz lektur