Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE HISTORII W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (aktualizacja)

Szanowni Studenci Kierunku Historia I i II stopnia !

 

 

W związku z decyzją Rektora z dnia 18.02.2021 roku podjętą na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 podpunkt b) i ust. 3 Zarządzenia nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 lutego 2021 roku informujemy, iż w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zajęcia w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywać się będą na wszystkich latach na kierunku Historia.

 

1. Historia, studia stacjonarne I, II, III rok I stopnia
2. Historia, studia stacjonarne, I, II rok II stopnia

 

Komunikat Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25.02.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny wytyczne Dziekana odnośnie kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Humanistyczny UJK w Kielcach.

 

Zobacz więcej na ten temat na stronie Wydziału Humanistycznego w zakładce:
https://whum.ujk.edu.pl/komunikat-nr-1-2021-dziekana-wydzialu-humanistycznego/

 

Dyrekcja Instytutu
Historii UJK