INSTYTUT HISTORII

Prof. dr hab. Krzysztof Bracha

PRACOWNIA DZIEJÓW SPOŁECZEŃSTWA I KULTURY EPOKI PRZEDINDUSTRIALNEJ

Prof. Krzysztof Bracha

Kontakt:

Pokój 366
(41) 349-7322

Zainteresowania badawcze:

Kultura średniowieczna, religijność popularna polskiego i europejskiego średniowiecza (kulty i zwyczaje pątnicze, magia, czary, zabobony, demonologia ludowa), inkwizycja, kaznodziejstwo późnego średniowiecza, edytorstwo łacińskich źródeł średniowiecznych, dziedzictwo kulturowe opactwa benedyktynów ze Św. Krzyża
Najważniejsze publikacje

 

Dyżury i konsultacje

Dyżur: czwartek 12.00 - 13.30
Konsultacje: Poniedziałek 11:15-12:45

Informację dla studentów:

Przepraszamy w tym momencie nie ma żadnych informacji….
Skip to content