Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Projekt pn.: „Nowa Era Kształcenia”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Więcej informacji o projekcie