Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Przedłużenie terminów zaliczenia sesji poprawkowej semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 oraz realizacja zajęć w formie zdalnej

Drodzy Studenci,

 

W związku z decyzją Prodziekana Wydziału Humanistycznego ds. kształcenia w dnia 23.03 br. informuję, że pozytywne decyzje w sprawie przedłużenia sesji poprawkowej do 30.03 br. zostały prolongowane, zaś ostateczny termin ich przedłużenia upłynie po 14 dniach od chwili wznowienia zajęć dydaktycznych w formie kontaktowej. Mogą Państwo uzyskiwać zaliczenia w formie zdalnej, w myśl Zarządzenia Rektora nr 68/2020. Niniejsze zarządzenie określa również sposób realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

 

Z poważaniem,
Szymon Kazusek
zastępca dyrektora ds. kształcenia