Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Kubickiego

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 10.06.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 58 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Mgra Marcina Kubickiego

Jednostki Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim (1918-1939)

 

Promotor: Prof. dr hab. Józef Smoliński – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci:
Prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Dr hab. Michał Trubas prof. SzSWCB – Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Uniwersyteckiej 19.

 

Recenzje, streszczenie oraz rozprawa doktorska zostały zamieszczone na

stronie: https://bip.ujk.edu.pl/mgr marcin kubicki.html