Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Relacje polsko-żydowskie w źródle archiwalnym

W dniu 7 lipca (środa) 2021 r. odbędzie się kolejne Spotkanie ze źródłem archiwalnym zatytułowane:Relacje polsko-żydowskie w źródle archiwalnym”. Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Spotkanie odbędzie się w systemie stacjonarnym w Archiwum Państwowym w Kielcach,  ul. Kusocińskiego 57. Sesja zostanie nagrana, a zapis wideo będzie udostępniony na kanale You Tube Archiwum pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UC4I5GvnRlMwjEj0fNqbdbtw

 

Obrady rozpoczną się o godz. 10.00, a w programie zaplanowano 9 wystąpień, prezentowanych w dwóch częściach.

 

Moderatorem części pierwszej będzie dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), a swoje referaty w tej odsłonie przedstawią:

 

 • 10.10-10.20. Dr Lech Frączek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wybrane pieczęcie żydowskie regionu świętokrzyskiego z XIX i XX wieku

  10.20-10.40. Dr Bartosz Kułan (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości),                                                 Żydzi w więzieniu w Chęcinach – próba charakterystyki społeczności

  10.40-11.00. Agnieszka Malinowska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, oddział Muzeum Wsi Kieleckiej), Żydowskie partie polityczne w Starachowicach-Wierzbniku w okresie dwudziestolecia międzywojennego

  11.00-11.20. Ewa Kołomańska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, oddział Muzeum Wsi Kieleckiej), Trzy epizody z życia Karola Wojtyły

  11.20-11.40.  Artur Franczak (Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, Sądecki Sztetl), Sądecki Sztetl – strażnicy pamięci. Od edukacji po upamiętnienie. Dziesięć lat działalności.

  11.40-11.55. Dyskusja

  11.55-12.10. Przerwa

 

W części drugiej, moderatorem której będzie Iwona Pogorzelska (Archiwum Państwowe w Kielcach), swoje wystąpienia przedstawią:

 

 • 12.10-12.30. Dr Dariusz Kubalski (Staszowskie Towarzystwo Kulturalne), Żydowskie cmentarze w Staszowie

  12.30-12.50. Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc), Żydowskie domy modlitwy – historyczny detal czy otwarty problem badawczy?

  12.50-13.10. Leszek Dziedzic (Muzeum Historii Kielc), Żydowskie kuczki w świętokrzyskich sztetlach

  13.10-13.30. Michał Brzoza (Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku),  Ogólnopolski konkurs tematyczny „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, edycja IX z 2021 r.

  13.30. Dyskusja i zakończenie obrad

 

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa:

 • „Materiały dotyczące społeczności żydowskiej z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach”, opracowaną przez Łukasza Guldona, Michała Kuberę i Konrada Maja (Archiwum Państwowe w Kielcach) – prezentowana online na stronie  Archiwum Państwowego w Kielcach   https://www.kielce.ap.gov.pl/

 

Serdecznie zapraszamy!

 

żydzi 2021 zapr.wew. VII edycja 1

żydzi 2021 zapr. zew. VII edycja 2