INSTYTUT HISTORII

V SEMINARIUM ARCHEOMETALURGICZNE

V SEMINARIUM ARCHEOMETALURGICZNE

Ekstensywny nurt produkcji żelaza na ziemiach polskich w starożytności”.

Milanowska Wólka, 29 października – 1 grudnia  2019 r.

 

Organizator:   Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy Dr hab. Szymon Orzechowski prof. UJK

 

  1. 11.2019, PIĄTEK

 

od 15.00

 

Rejestracja uczestników w Centrum  Edukacyjnym w Milanowskiej Wólce, Milanowska Wólka 18a, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie

(tel. +48 41 3177064)
http://www.
centrum.scdn.pl

 

19.00

Kolacja

 

 

 

30.11.2019,  SOBOTA

 

8.00-9.00

Śniadanie

 

9.30-9.40

Rozpoczęcie obrad, powitanie uczestników

 

9.40-10.10

Szymon Orzechowski (Instytut Historii UJK Kielce)

Dwa nurty w starożytnym hutnictwie na ziemiach polskich i ich wzajemne relacje

10.10-10.40

Magdalena Piotrowska (Instytut Archeologii UŁ)

Ślady  metalurgii żelaza na stanowisku Łosino 15 z Pomorza Środkowego na tle innych znalezisk związanych ze starożytnym hutnictwem

 

10.40-11.10

 

 

Ewa  Bokiniec (Instytut Archeologii UMK w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu)

Obiekty związane z produkcją żelaza w ostatnich wiekach starożytności  na Ziemi Chełmińskiej

 

11.10-11.40

Adam Telążka (Instytut Archeologii UAM w Poznaniu)

Na styku dwóch kultur  – starożytne hutnictwo  żelaza w Wielkopolsce

 

11.40-12.10

Przerwa na kawę

12.10-12.40

Stachowiak Paweł (Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy)

Z dymarzem po sąsiedzku – warsztaty hutnicze w obrębie osad mieszkalnych kultury luboszyckiej.

                 

12.40-13.10

 Kamil Kaptur (Muzeum Archeologiczne i Rezerwat w Krzemionkach)

Obszary hutnicze na północ od Kamiennej. Niezależne regiony produkcyjne czy tereny kontrolowane przez Centrum ?

 

13.10-14.00

Dyskusja

 

14.30-15.30

Obiad

 

16.00-16.30

Przemysław Dulęba (Instytut Archeologii UWr), Paweł Madera (Muzeum Miejskie Wrocławia)

Relikty celtyckich pieców hutniczych ze stanowiska 12 w miejscowości Warkocz na Dolnym Śląsku.

 

16.30-17.00

Szymon Orzechowski (Instytut Historii UJK Kielce)

Co łączy kurhany typu rostołckiego z hutnictwem żelaza na Podlasiu ?

 

17.00-17.30

Paweł Król ( Muzeum Narodowe w Kiecach)

Inwentaryzacja stanowisk starożytnego hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich – największa archeologiczna akcja ankietowa w Europie.

17.30-18.00

Iwona Kowalczyk-Mizerakowska (PMA Warszawa), Renata Ciołek (Instytut Archeologii UW)

Znaleziska importów rzymskich w rejonach starożytnych centrów hutniczych na ziemiach Polski. Prezentacja książki pt. “Finds of Roman imports in the areas of the ancient iron-smelting centers in Poland. Catalogue.” 

 

18.00-18.15

Urszula i Artur Jedynakowie (Pracownia Badań Archeologicznych „Labrys”,Muzeum Archeologiczne i Rezerwat w Krzemionkach)

Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 2018-2019, w

 ramach projektu rozbudowy Muzeum Starożytnego Hutnictwa

Świętokrzyskiego w Nowej Słupi.

18.15-18.50

Dyskusja i podsumowanie obrad

19.00-

Kolacja i spotkanie towarzyskie

 

 

 

1.12.2019,  NIEDZIELA  

 

8.00-9.00

Śniadanie

 

9.00-12.00

Wycieczka terenowa na Święty Krzyż.

 

 

       

Uwaga:  Wszelkie pytania (w tym problemy logistyczne) i powiadomienia prosimy kierować na kontakt: Szymon Orzechowski (simon@ujk.edu.pl) tel. 516726079.

Skip to content