Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Structure

 

ANCIENT HISTORY

MEDIEVAL AND EARLY MODERN HISTORY (until the end of the 18th century)

pokoje A 218, C 224, C 420 (41) 349-73-14/15, (41) 349-73-21

 

Kierownik zakładu:

Prof. zw. dr hab. Waldemar Kowalski

 

Pracownicy zakładu:

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha
Dr hab. prof. UJK Jacek Pielas
Dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska
Dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka
Dr Dominika Burdzy
Dr Katarzyna Justyniarska-Chojak
Dr Szymon Kazusek

 

Profesor emeritus

Prof. zw. dr hab. Wojciech Iwańczak

19TH CENTURY GENERAL HISTORY

INTER-WAR HISTORY (1918-1945)

POST-WORLD WAR II HISTORY 1945

HISTORY CULTURE AND SCIENCE