Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys

ZAKŁAD HISTORII XX i XXI WIEKU

Prof. Jerzy Gapys

Kontakt:

Pokój 381
(41) 349-7323

Zainteresowania badawcze:

Społeczeństwo polskie w okresie XX-lecia i w latach okupacji niemieckiej, postawy społeczne i polityczne wybranych grup elity społeczeństwa polskiego, tj. ziemiaństwa i duchowieństwa wobec okupanta niemieckiego, konspiracji zbrojnej oraz innych grup społecznych i narodowych, praca charytatywna ziemiaństwa i duchowieństwa w takich organizacjach jak: Rada Główna Opiekuńcza, Polski Czerwony Krzyż czy Caritas , codzienność okupacyjna i wojenna społeczeństwa polskiego w latach II wojny światowej.

Wykaz publikacji naukowych

patrz: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach – zakładka: Bibliografia Publikacji. 

 

Dyżury i konsultacje

Dyżur: poniedziałek 9.30 – 11.00, czwartek 12.00 – 13.30
Konsultacje: czwartek 08.30 – 10.00

Informację dla studentów:

Przepraszamy w tym momencie nie ma żadnych informacji….
Skip to content