Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Dr hab. prof. UJK Katarzyna Ryszewska

ZAKŁAD HISTORII XIX WIEKU

Kontakt:

pokój 361
(41) 349-73-20

Zainteresowania badawcze:

Dzieje badań archeologicznych na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem regionu międzyrzecza Wisły i Pilicy. Historia badań archeologiczno-architektonicznych w Polsce. Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa w Polsce.

Wykaz publikacji naukowych

patrz: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach – zakładka: Bibliografia Publikacji. 

 

Dyżury i konsultacje

Dyżur: czwartek 12.00 - 13.30
Konsultacje: Poniedziałek 13:00-14:30

Informację dla studentów:

Przepraszamy w tym momencie nie ma żadnych informacji….
Skip to content