Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Aktualności

 

 

 • 6 lipca 2020

  Rekrutacja na studia podyplomowe – Wiedza o społeczeństwie

  Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie (3 semestry, od roku akademickiego 2020/2021) Studia dają uprawnienie do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Opłata za semestr wynosi 1750 zł.   Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do logowania się na stronie…

  czytaj więcej
 • 24 czerwca 2020

  Konkurs PTH

  Szanowni  Państwo   Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kielcach we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje wzorem lat ubiegłych konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Historii w roku akademickim 2019/2020.   Zgłoszenia prac w…

  czytaj więcej
 • 10 stycznia 2020

  Doktorant historii laureatem konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego

  Jury Konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii uznało artykuł naszego doktoranta   Pana mgra Wojciecha Zarosy,   zatytułowany  O średniowiecznej przysiędze w związku z pracą Pawła Rogowskiego Przysięga w średniowiecznym prawie polskim   opublikowany…

  czytaj więcej
 • 13 grudnia 2017

  Projekt pn.: „Nowa Era Kształcenia”

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Więcej informacji o projekcie

  czytaj więcej
 • 13 grudnia 2017

  Nagroda KLIO za serię wydawniczą – Kresy w polskich pamiętnikach i listach 1795-1918

  Książki historyczne wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ramach projektu NPRH „PAMIĘTNIKI I LISTY POLSKICH AUTORÓW Z ZIEM ZABRANYCH (LITWA, BIAŁORUŚ, UKRAINA) W LATACH 1795-1918”, pod kierunkiem prof. Wiesława Cabana, otrzymały NAGRODĘ KLIO. Uroczystość odbyła się 30 listopada 2017…

  czytaj więcej

Więcej aktualności