Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Aktualności

 

 

 • 19 lutego 2021

  ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE HISTORII W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (aktualizacja)

  Szanowni Studenci Kierunku Historia I i II stopnia ! W związku z decyzją Rektora z dnia 18.02.2021 roku podjętą na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 podpunkt b) i ust. 3 Zarządzenia nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w…

  czytaj więcej
 • 17 lutego 2021

  Rekrutacja do projektu – AKCELERATOR ROZWOJU

  Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Filologia Polska, Logopedia i Historia do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu…

  czytaj więcej
 • 11 lutego 2021

  „ALMANACH HISTORYCZNY” – 70 punktów na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki!

  Z wielką radością informujemy, że rocznik „Almanach Historyczny” uzyskał 70 punktów w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” z dnia 9 lutego 2021 r. Ministerstwa Edukacji i Nauki.   Dziękujemy Redakcji za zaangażowanie i codzienną mozolną pracę,…

  czytaj więcej
 • 27 stycznia 2021

  Ocena jakości kształcenia

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do oceny jakości kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021   Szanowna Studentko/ Szanowny Studencie  – Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości kształcenia związaną  z realizowanymi zajęciami. – Chcemy poznać Twoją opinię na temat…

  czytaj więcej
 • 26 stycznia 2021

  UJK zaprasza na nowe studia podyplomowe COPYWRITING

    Interesujesz się nowymi mediami? W Internecie spędzasz długie godziny? Pisanie nie sprawia Ci problemu? Zacznij na tym zarabiać! Zapisz się na dwusemestralne studia podyplomowe Copywriting i poznaj tajniki tego nowoczesnego zawodu. Startujemy już w marcu 2021. Dziś nasze życie…

  czytaj więcej
 • 17 grudnia 2020

  Nagrody Rektora za wybitne osiągniecia naukowe lub artystyczne lub sporcie lub organizacyjnie za rok akademicki 2019/2020.

  Dyrekcja Instytutu Historii informuje, iż w dniu 31 stycznia 2021 r. mija termin składania dokumentacji w sprawie przyznania Nagrody Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sporcie lub organizacyjne za rok akademicki 2019/2020. Nagroda Rektora może być przyznana tylko…

  czytaj więcej
 • 16 października 2020

  Nauczanie zdalne od 19.10.2020

  Szanowni Studenci,   Informujemy, iż od dnia 19.10.2020 zostaje wprowadzony zdalny sposób kształcenia.   Zdalne zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem oprogramowania MICROSOFT TEAMS w ramach usługi MICROSOFT 365., zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.

  czytaj więcej
 • 15 października 2020

  Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

  Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami (SON) Zapewniamy studentom wyrównanie szans w dostępie do kształcenia ze względu na stan zdrowia lub specyfikę niepełnosprawności. W SON można w warunkach zapewniających dyskrecję porozmawiać o wpływie sytuacji zdrowotnej oraz…

  czytaj więcej
 • 6 lipca 2020

  Rekrutacja na studia podyplomowe – Wiedza o społeczeństwie

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających  przygotowanie na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania wiedza o społeczeństwie…

  czytaj więcej
 • 10 stycznia 2020

  Doktorant historii laureatem konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego

  Jury Konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii uznało artykuł naszego doktoranta   Pana mgra Wojciecha Zarosy,   zatytułowany  O średniowiecznej przysiędze w związku z pracą Pawła Rogowskiego Przysięga w średniowiecznym prawie polskim   opublikowany…

  czytaj więcej
 • 13 grudnia 2017

  Nagroda KLIO za serię wydawniczą – Kresy w polskich pamiętnikach i listach 1795-1918

  Książki historyczne wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ramach projektu NPRH „PAMIĘTNIKI I LISTY POLSKICH AUTORÓW Z ZIEM ZABRANYCH (LITWA, BIAŁORUŚ, UKRAINA) W LATACH 1795-1918”, pod kierunkiem prof. Wiesława Cabana, otrzymały NAGRODĘ KLIO. Uroczystość odbyła się 30 listopada 2017…

  czytaj więcej

Więcej aktualności