Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Aktualności

 

 

 • 17 marca 2020

  Elektroniczna rekrutacja na płatne staże dla studentów

  W związku z Zarządzeniem nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji zmianie ulega forma przyjmowania zgłoszeń na płatne staże wakacyjne, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY…

  czytaj więcej
 • 10 stycznia 2020

  Doktorant historii laureatem konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego

  Jury Konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii uznało artykuł naszego doktoranta   Pana mgra Wojciecha Zarosy,   zatytułowany  O średniowiecznej przysiędze w związku z pracą Pawła Rogowskiego Przysięga w średniowiecznym prawie polskim   opublikowany…

  czytaj więcej
 • 3 grudnia 2019

  Wykład otwarty Prof. Beaty Wojciechowskiej

  WYKŁAD OTWARTY    dr hab., prof. UJK Beaty Wojciechowskiej  na temat Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich     który odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 o godzinie 11.30 w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Uniwersytecka 19…

  czytaj więcej
 • 4 czerwca 2019

  Rekrutacja na studia podyplomowe – Wiedza o społeczeństwie

  Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie (2 semestry, rok akademicki 2019/2020)   Studia dają uprawnienie do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Rekrutacja trwa do 30 września 2019 r.   Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do logowania się na…

  czytaj więcej
 • 13 grudnia 2017

  Projekt pn.: „Nowa Era Kształcenia”

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Więcej informacji o projekcie

  czytaj więcej
 • 13 grudnia 2017

  Nagroda KLIO za serię wydawniczą – Kresy w polskich pamiętnikach i listach 1795-1918

  Książki historyczne wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ramach projektu NPRH „PAMIĘTNIKI I LISTY POLSKICH AUTORÓW Z ZIEM ZABRANYCH (LITWA, BIAŁORUŚ, UKRAINA) W LATACH 1795-1918”, pod kierunkiem prof. Wiesława Cabana, otrzymały NAGRODĘ KLIO. Uroczystość odbyła się 30 listopada 2017…

  czytaj więcej

Więcej aktualności