Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Aktualności

 

 

 • 20 listopada 2020

  ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ MGRA PAWŁA BEZAKA

  Rada Naukowa Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 3 grudnia 2020 roku                         o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej     mgra  Pawła Bezaka pt.: Barwy Legionów Polskich 1914-1917. Studium…

  czytaj więcej
 • 19 października 2020

  Sekretariat Instytutu Historii – harmonogram pracy zdalnej

  Sekretariat Instytutu Historii UJK czynny będzie w poniedziałek i czwartek.   W pozostałe dni tygodnia należy zgłaszać sprawy pod numer tel. 41 349 73 06 lub na adres e-mailowy ihis@ujkj.edu.pl.

  czytaj więcej
 • 16 października 2020

  Nauczanie zdalne od 19.10.2020

  Szanowni Studenci,   Informujemy, iż od dnia 19.10.2020 zostaje wprowadzony zdalny sposób kształcenia.   Zdalne zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem oprogramowania MICROSOFT TEAMS w ramach usługi MICROSOFT 365., zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.

  czytaj więcej
 • 15 października 2020

  Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

  Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami (SON) Zapewniamy studentom wyrównanie szans w dostępie do kształcenia ze względu na stan zdrowia lub specyfikę niepełnosprawności. W SON można w warunkach zapewniających dyskrecję porozmawiać o wpływie sytuacji zdrowotnej oraz…

  czytaj więcej
 • 4 września 2020

  XLVII EDYCJA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 2020/2021

  DRODZY PAŃSTWO! UCZNIOWIE! Informujemy, że ruszyła XLVII edycja Olimpiady Historycznej w roku 2020/2021. Tegoroczna edycja Olimpiady Historycznej dla szkół średnich (ponadpodstawowych) odbywać będzie się według tych samych zasad, które obowiązywały w poprzedniej edycji konkursu. Przypominamy najważniejsze kwestie:   Rejestracja on-line…

  czytaj więcej
 • 6 lipca 2020

  Rekrutacja na studia podyplomowe – Wiedza o społeczeństwie

  Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie (3 semestry, od roku akademickiego 2020/2021) Studia dają uprawnienie do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Opłata za semestr wynosi 1750 zł.   Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do logowania się na stronie…

  czytaj więcej
 • 24 czerwca 2020

  Konkurs PTH

  Szanowni  Państwo   Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kielcach we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje wzorem lat ubiegłych konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Historii w roku akademickim 2019/2020.   Zgłoszenia prac w…

  czytaj więcej
 • 10 stycznia 2020

  Doktorant historii laureatem konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego

  Jury Konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii uznało artykuł naszego doktoranta   Pana mgra Wojciecha Zarosy,   zatytułowany  O średniowiecznej przysiędze w związku z pracą Pawła Rogowskiego Przysięga w średniowiecznym prawie polskim   opublikowany…

  czytaj więcej
 • 13 grudnia 2017

  Projekt pn.: „Nowa Era Kształcenia”

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Więcej informacji o projekcie

  czytaj więcej
 • 13 grudnia 2017

  Nagroda KLIO za serię wydawniczą – Kresy w polskich pamiętnikach i listach 1795-1918

  Książki historyczne wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ramach projektu NPRH „PAMIĘTNIKI I LISTY POLSKICH AUTORÓW Z ZIEM ZABRANYCH (LITWA, BIAŁORUŚ, UKRAINA) W LATACH 1795-1918”, pod kierunkiem prof. Wiesława Cabana, otrzymały NAGRODĘ KLIO. Uroczystość odbyła się 30 listopada 2017…

  czytaj więcej

Więcej aktualności