Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

INSTYTUT HISTORII - REKRUTACJA 2024
Zapraszamy na studiaStudia podyplomowe

Studia podyplomowe historia

Historia


Studia podyplomowe na kierunku historia są przeznaczone dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania historia

więcej
Studia podyplomowe WOS

Wiedza o społeczeństwie

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania wiedza o społeczeństwie.

Studia dają kwalifikacje do nauczania drugiego/kolejnego przedmiotu: wiedzy o społeczeństwie

więcej
Skip to content