INSTYTUT HISTORII

Studia podyplomowe

Historia


Studia podyplomowe na kierunku historia są przeznaczone dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania historia

więcej

Wiedza o społeczeństwie

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania wiedza o społeczeństwie.

Studia dają kwalifikacje do nauczania drugiego/kolejnego przedmiotu: wiedzy o społeczeństwie

więcej

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Studia podyplomowe Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją zaplanowane zostały jako studia dwusemestralne przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych (licencjatów i magistrów). W ramach studiów słuchacze zapoznają się z wiedzą i umiejętnościami obejmującymi dziewięć przedmiotów w łącznym wymiarze 170 godzin wykładów i konwersatoriów

więcej
Skip to content