Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Dr hab., Prof. UJK Sylwia Konarska-Zimnicka

ZAKŁAD BADAŃ PRZEMIAN KULTUROWYCH I NAUKI

dr Sylwia Konarska

Kontakt:

pokój 386
(41) 349-7315

Zainteresowania badawcze:

Historia kultury późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej, historia Kościoła, życie codzienne w wiekach średnich, taniec, muzyka i inne formy zabawy w wiekach średnich, rozwój nauki średniowiecznej i wczesnonowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny, astronomii, astrologii, piśmiennictwo średniowieczne, nauki pomocnicze historii, przede wszystkim paleografia średniowieczna

Wykaz publikacji naukowych

patrz: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach – zakładka: Bibliografia Publikacji. 

 

Dyżury i konsultacje

Dyżur: Czwartek 12:00-13:30
Konsultacje:

Informację dla studentów:

Przepraszamy w tym momencie nie ma żadnych informacji….
Skip to content