INSTYTUT HISTORII

Dr hab., Prof. UJK Sylwia Konarska-Zimnicka

ZAKŁAD BADAŃ PRZEMIAN KULTUROWYCH I NAUKI

dr Sylwia Konarska

Kontakt:

pokój 386
(41) 349-7315

Zainteresowania badawcze:

Historia kultury późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej, historia Kościoła, życie codzienne w wiekach średnich, taniec, muzyka i inne formy zabawy w wiekach średnich, rozwój nauki średniowiecznej i wczesnonowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny, astronomii, astrologii, piśmiennictwo średniowieczne, nauki pomocnicze historii, przede wszystkim paleografia średniowieczna
Najważniejsze publikacje

 

Dyżury i konsultacje

Dyżur: czwartek 9.30-11.00, pokój 22
Konsultacje: poniedziałek 8.15-9.45, pokój 22

Informację dla studentów:

Przepraszamy w tym momencie nie ma żadnych informacji….
Skip to content