INSTYTUT HISTORII

Prof. dr hab. Stanisław Wiech

ZAKŁAD HISTORII XIX WIEKU

Prof. Stanisław Wiech

Kontakt:

pokój 361
(41) 349-7320

Zainteresowania badawcze:

Historia społeczno-polityczna ziem polskich i Rosji w XIX wieku; struktury społeczne, mniejszości wyznaniowe i etniczne na ziemiach polskich; Kościoły na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej; carski aparat władzy w Rosji i w Królestwie Polskim; dzieje żandarmerii; historia regionu świętokrzyskiego w XIX wieku.
Najważniejsze publikacje

 

Dyżury i konsultacje

Dyżur: czwartek 11.45 - 13.15
Konsultacje: czwartek 14.45-16.15

Informację dla studentów:

Przepraszamy w tym momencie nie ma żadnych informacji….
Skip to content