INSTYTUT HISTORII

Dr hab. prof. UJK Szymon Orzechowski

PRACOWNIA DZIEJÓW SPOŁECZEŃSTWA I KULTURY EPOKI PRZEDINDUSTRIALNEJ

dr Szymon Orzechowski

Kontakt:

pokój 366
(41) 349-7322

Zainteresowania badawcze:

Starożytne hutnictwo żelaza w Europie ze szczególnym uwzględnieniem kultury przeworskiej (Góry Świętokrzyskie) oraz Galii przed i po podboju rzymskim, okres wpływów rzymskich w Małopolsce, zagadnienia osadnicze, gospodarcze i przyrodnicze, archeometalurgia, badania eksperymentalne nad rekonstrukcją procesu redukcji żelaza w piecach dymarskich.
Najważniejsze publikacje

 

Dyżury i konsultacje

Dyżur: czwartek 12.00-13.30
Konsultacje: środa 9.30-11.00

Informację dla studentów:

Przepraszamy w tym momencie nie ma żadnych informacji….
Skip to content