INSTYTUT HISTORII

Druki dla pracowników

Wniosek do dziekana   Wykaz konferencji i wykładów za lata 2010-2015   Zarządzenia Rektora Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia kartoteki ewidencjonującej literaturę naukową zakupioną ze środków na badania naukowe Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na […]

Czytaj więcej

Administracja

  Sekretariat ds. ogólnych, pokój 372 Starszy specjalista do spraw administracyjnych Mgr Aldona Władyszewska   (41) 349-73-06 ihis@ujk.edu.pl     Sekcja Obsługi Dydaktyki, pokój 125 Specjalista w zakresie prac związanych z administracją Mgr Agnieszka Wiśniewska (41) 349-7131 agnieszka.wisniewska@ujk.edu.pl       Starszy informatyk (Sekcja Informatyki i Infrastruktury Technicznej) Mgr Jakub Chałupczak czak@ujk.edu.pl  

Czytaj więcej

Dyrekcja

Dyrektor Instytutu: Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys Pokój 369  (41) 349-73-10  jgapys@ujk.edu.pl godziny dyżurów: Dyżur: Konsultacje:   Zastępca Dyrektora Instytutu: Dr hab. prof. UJK Lucyna Kostuch Pokój 370  (41) 349-73-08 lucyna.kostuch@ujk.edu.pl godziny dyżurów: Dyżur: Konsultacje:   Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia: Dr hab. prof. UJK Mariusz Nowak Pokój 370  (41) 349-73-08 mariusznowak@ujk.edu.pl godziny dyżurów: Dyżur: […]

Czytaj więcej

Historia Instytutu

Początki Instytutu Historii sięgają 1970 r., kiedy powołano Samodzielny Zakład Historii w ramach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Funkcję kierownika i organizatora Zakładu pełnił doc. dr hab. Zenon Guldon, a następnie od 1974 r. doc. dr hab. Wacław Urban. 14 lutego 1976 r. Zakład został przekształcony w Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Od 2000 r. […]

Czytaj więcej
Skip to content