Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Karty przedmiotów

 

Karty przedmiotów dla I i II roku studiów I i II stopnia od roku
akademickiego 2019/2020 

 

HISTORIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty inne (bez punktacji ECTS)

Przedmioty podstawowe – kierunkowe

Przedmioty z zakresu dyplomowania

Przedmioty z zakresu dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i promocji

Przedm. z zakr. pzyg. do wyk. zaw. nauczyciela

Przedmioty z zakresu życia codziennego

Przedmioty z zakresu historii wojskowości

Praktyki

HISTORIA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty inne (bez punktacji ECTS)

Przedmioty podstawowe – kierunkowe

Przedmioty z zakresu dyplomowania

Przedmioty z zakresu historii kultury i zarz. jej dobrami

Przedm. z zakr. pzyg. do wyk. zaw. nauczyciela

Przedm. z zakr. przyg. do naucz. dr. przedm. – WOS

Przedm. z zakr. hist. ciała i cielesności – aspektów kulturowych

Przedm. z zakr. hist. Polski i świata współczesnego

Praktyki

 

Karty przedmiotów dla III roku studiów I stopnia w roku akademickim 2020 / 2021

Moduł ogólnouczelniany

Moduł podstawowy – kierunkowy

Moduł dyplomowy

Moduł specjalnościowy – Dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

Moduł specjalnościowy – nauczycielski

Moduł fakultatywny – Historia życia codziennego

Moduł fakultatywny – Historia wojskowości