INSTYTUT HISTORII

Karty przedmiotów

 

Karty przedmiotów dla I i II stopnia od roku akademickiego 2022/2023

 

HISTORIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty inne (bez punktacji ECTS)

Przedmioty podstawowe – kierunkowe

Przedmioty z zakresu dyplomowania

Przedmioty z zakresu dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i promocji

Przedm. z zakr. pzyg. do wyk. zaw. nauczyciela

Przedmioty z zakresu życia codziennego

Przedmioty z zakresu historii wojskowości

Praktyki

HISTORIA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty inne (bez punktacji ECTS)

Przedmioty podstawowe – kierunkowe

Przedmioty z zakresu dyplomowania

Przedmioty z zakresu historii kultury i zarz. jej dobrami

PRZEDM. Z ZAKR.WOJSK.DZIEDZ. KULT

Przedm. z zakr. hist. ciała i cielesności – aspektów kulturowych

PRZED.Z ZAKR. ŻYC. CODZ. W WOJSKU NA PRZESTRZ. DZIEJÓW

PRAKTYKI ZAW. NIEDYDAKTYCZNE

Przedm. z zakr. pzyg. do wyk. zaw. nauczyciela

PRZED.PRZYG. DO NAUCZ. DRUG. I KOLEJN. PRZEDM

PRAKTYKI ZAW. DYDAKTYCZNE

 

Karty przedmiotów dla II roku studiów I stopnia

HISTORIA

 

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty inne (bez punktacji ECTS)

Przedmioty podstawowe – kierunkowe

Przedmioty z zakresu dyplomowania

Przedmioty z zakresu dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i promocji

Przedm. z zakr. pzyg. do wyk. zaw. nauczyciela

Przedmioty z zakresu życia codziennego

Przedmioty z zakresu historii wojskowości

Praktyki

 

Karty przedmiotów dla III roku studiów I stopnia

HISTORIA

 

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty podstawowe, kierunkowe

Przedmioty z zakresu dyplomowania

Przedmiotu z zakresu dziedzictwa kulturowego, jego dziedzictwa i promocji

Przedmioty z zakresu przygotowującego do zawodu nauczyciela

Przedmioty z zakresu historii życia codziennego

Przedmiotu z zakresu historii wojskowości

Praktyki

 

Karty przedmiotów dla I i II stopnia od roku akademickiego 2021/2022

 

HISTORIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty inne (bez punktacji ECTS)

Przedmioty podstawowe – kierunkowe

Przedmioty z zakresu dyplomowania

Przedmioty z zakresu dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i promocji

Przedm. z zakr. pzyg. do wyk. zaw. nauczyciela

Przedmioty z zakresu życia codziennego

Przedmioty z zakresu historii wojskowości

Praktyki

HISTORIA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty inne (bez punktacji ECTS)

Przedmioty podstawowe – kierunkowe

Przedmioty z zakresu dyplomowania

Przedmioty z zakresu historii kultury i zarz. jej dobrami

Przedm. z zakr. pzyg. do wyk. zaw. nauczyciela

Przedm. z zakr. przyg. do naucz. dr. przedm. – WOS

Przedm. z zakr. hist. ciała i cielesności – aspektów kulturowych

Przedm. z zakr. hist. Polski i świata współczesnego

Praktyki

 

Skip to content