Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Karty przedmiotów

HISTORIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

Karty przedmiotów dla I roku I stopnia od roku akademickiego 2023/2024

 

1. Przedmioty kształcenia ogólnego

1.1 Przedmioty inne (bez ECTS)

2. Przedmioty podstawowe, kierunkowe

3. Przedmioty z zakresu dyplomowania

4a. Przedmioty z zakresu dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i promocji

4b. Przedmioty z zakresu historii medycyny

5. Przedmioty z zakresu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

6. Przedmioty z zakresu historii życia codziennego

7. Przedmioty z zakresu historii wojskowości

8. Praktyki

 

Karty przedmiotów dla II roku studiów I stopnia od roku akademickiego 2022 / 2023

 

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty inne (bez ECTS)

Przedmioty podstawowe – kierunkowe

Przedmioty z zakresu dyplomowania

Przedmioty z zakresu dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i promocji

Przedm. z zakr. pzyg. do wyk. zaw. nauczyciela

Przedmioty z zakresu życia codziennego

Przedmioty z zakresu historii wojskowości

Praktyki

 

Karty przedmiotów dla III roku studiów I stopnia

 

Przedmioty kształcenia ogólnego

1.1. Przedmioty inne (bez ECTS)

Przedmioty podstawowe, kierunkowe

Przedmioty z zakresu dyplomowania

Przedmiotu z zakresu dziedzictwa kulturowego, jego dziedzictwa i promocji

Przedmioty z zakresu przygotowującego do zawodu nauczyciela

Przedmioty z zakresu historii życia codziennego

Przedmiotu z zakresu historii wojskowości

Praktyki

HISTORIA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Karty przedmiotów dla I roku II stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty inne (bez punktacji ECTS)

Przedmioty podstawowe – kierunkowe

Przedmioty z zakresu dyplomowania

Przedmioty z zakresu historii kultury i zarz. jej dobrami

PRZEDM. Z ZAKR.WOJSK.DZIEDZ. KULT

Przedm. z zakr. hist. ciała i cielesności – aspektów kulturowych

PRZED.Z ZAKR. ŻYC. CODZ. W WOJSKU NA PRZESTRZ. DZIEJÓW

PRAKTYKI ZAW. NIEDYDAKTYCZNE

Przedm. z zakr. pzyg. do wyk. zaw. nauczyciela

PRZED.PRZYG. DO NAUCZ. DRUG. I KOLEJN. PRZEDM

PRAKTYKI ZAW. DYDAKTYCZNE

Karty przedmiotów dla II roku II stopnia od roku akademickiego 2022/2023

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty inne (bez punktacji ECTS)

Przedmioty podstawowe – kierunkowe

Przedmioty z zakresu dyplomowania

Przedmioty z zakresu historii kultury i zarz. jej dobrami

Przedm. z zakr. hist. ciała i cielesności – aspektów kulturowych

PRAKTYKI ZAW. NIEDYDAKTYCZNE

Przedm. z zakr. pzyg. do wyk. zaw. nauczyciela

PRZED.PRZYG. DO NAUCZ. DRUG. I KOLEJN. PRZEDM

PRAKTYKI ZAW. DYDAKTYCZNE

 

Skip to content