Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Wiedza o społeczeństwie

Charakterystyka kierunku:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania wiedza o społeczeństwie , posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

 

czas trwania studiów – 3 semestry

Planowany termin rozpoczęcia: 1 październik 2021

termin rekrutacji – do 29 września 2021 r.
Panel rekrutacji elektronicznej

Kryteria kwalifikacji: kolejność zgłoszeń

koszt – 1850 za semestr

studia dają kwalifikacje do nauczania drugiego/kolejnego przedmiotu: wiedzy o społeczeństwie

 
Skip to content