Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Rada Naukowa

 

Prof. dr hab. Krzysztof Bracha
Prof. dr hab. Waldemar Kowalski
Prof. dr hab. Edward Nalepa
Prof. dr hab. Marek Przeniosło
Prof. zw. dr hab Stanisław Wiech
Prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan
Dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK
Dr hab. Włodzimierz Batóg , prof. UJK
Dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK
Dr hab. Janusz Budziński, prof. UJK,
Dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. UJK
Dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK
Dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK
Dr hab. Anna Jabłońska, prof. UJK
Dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka
Dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK
Dr hab. Jacek Legieć, prof. UJK
Dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
Dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK
Dr hab. Anita Młynarczyk – Tomczyk
Dr hab. Mariusz Nowak, prof. UJK
Dr hab. Urszula Oettingen, prof. UJK
Dr hab. Olszewski Paweł,
Dr hab.Szymon Orzechowski, prof. UJK
Dr hab. Jerzy Pająk, prof. UJK
Dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK
Dr hab. Jacek Rodzeń , prof. UJK
Dr hab. Katarzyna Ryszewska, prof. UJK
Dr hab. Słabińska Elżbieta,
Dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK
Dr Dominika Burdzy
Dr Cecota Błażej
Dr Jastrzębski Cezary
Dr Jaworski Rafał
Dr Katarzyna Justyniarska-Chojak
Dr Szymon Kazusek