Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Erasmus

 

Karty przedmiotów na rok akademicki 2022/2023 i 2023/2024

 

Karty przedmiotów na rok akademicki 2024/2025

 

Drodzy Studenci,

W dniu 8 stycznia 2024 r. Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej rozpoczyna nabór na studia i praktyki w zagranicznych uczelniach i instytucjach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Erasmus+
KA131 (kraje UE i stowarzyszone z Programem). Rekrutacja potrwa do 1 marca 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy online oraz szczegółowe informacje, w tym zasady naboru i realizacji wyjazdów, znajdują się na stronie www Erasmus+ UJK w zakładce STUDENT https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/,
natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM jest opublikowane w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/

Student ubiegający się o wyjazd wypełnia formularz online dla kandydatów na zagraniczne studia/praktyki oraz załącza w pliku ZIP:

* CV w języku polskim i angielskim
* kopię certyfikatu językowego B2 wg CEFR
* kopię decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego i / lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o wyjazd z dofinansowaniem dla „osób z mniejszymi szansami”.

Jednocześnie, w tym samym terminie, prowadzony jest nabór dodatkowy do projektu Erasmus+ KA171 (Mobilność edukacyjna z uczelniami partnerskimi w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem).

Skip to content