INSTYTUT HISTORII

Erasmus

 

Karty przedmiotów na rok akademicki 2022/2023 i 2023/2024

Drodzy Studenci

Dnia 24 października (poniedziałek) Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej rozpoczyna DODATKOWY NABÓR STUDENTÓW na studia i praktyki w zagranicznych uczelniach i instytucjach w SEMESTRZE LETNIM
2022/2023 w ramach programu Erasmus+ KA131. Rekrutacja potrwa DO 18 LISTOPADA 2022 R.

Formularz zgłoszeniowy online oraz szczegółowe informacje, w tym zasady naboru i realizacji wyjazdów, znajdują się na www Erasmus+ UJK w zakładce STUDENT https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/,
natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM można znaleźć w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/

Student ubiegający się o wyjazd wypełnia formularz online dla kandydatów na zagraniczne studia / praktyki oraz załącza w pliku ZIP:

* CV w języku polskim i angielskim
* kopię certyfikatu językowego B2 wg CEFR (w przypadku posiadania)
* kopię decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego i / lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o wyjazd z dofinansowaniem dla „osób z mniejszymi szansami”.

Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się 25 LISTOPADA BR. (PIĄTEK), O GODZ.11:00.

Skip to content