INSTYTUT HISTORII

Erasmus

 

Karty przedmiotów

Szanowni Państwo,

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej otwiera dodatkowy nabór
dla studentów na wyjazdy do zagranicznych uczelni na studia w semestrze
letnim roku akademickiego 2021/2022 oraz na praktyki letnie od lipca do
września 2022 w ramach programu Erasmus+ KA103. Rekrutacja potrwa do 5
listopada br.

Formularz zgłoszeniowy online oraz szczegółowe informacje, w tym
zasady naboru i realizacji wyjazdów, znajdują się na www Erasmus+ UJK
w zakładce STUDENT https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/ ,
natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM można znaleźć
w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/

Student ubiegający się o wyjazd wypełnia formularz online: https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/rekrutacja/
dla kandydatów na zagraniczne studia / praktyki oraz załącza w pliku ZIP:

* CV w języku polskim i angielskim
* kopię certyfikatu językowego B2 wg CEFR
* kopię decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego i / lub orzeczenie
o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o wyjazd z
dofinansowaniem PO WER.

Skip to content