Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

PRZEDMIOTY WSPARCIA PROCESU UCZENIA SIĘ

 

Od roku akademickiego 2015/2016, zgodnie z Uchwałą Senatu UJK Nr 102/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., wprowadzono przedmioty wsparcia studentów w procesie uczenia się. W bieżącym roku akademickim (2021/2022) w ofercie Instytutu Historii także obowiązuje katalog w/w przedmiotów. Powstał on w oparciu o zdiagnozowane potrzeby studentów, w rozwoju kompetencji w zakresie: zapoznania się z metodami wspomagania uczenia się; radzenia z sytuacjami stresogennymi; rozwoju kompetencji społecznych; rozwoju zdolności twórczych; umiejętności zarządzania czasem; tutoringu i coaching osobistego: motywowaniu osiągnięć i samokontroli w uczeniu się; zagadnień związanych z psychologią rozwoju osobistego.

 

W Instytucie Historii, w ramach przedmiotów wsparcia procesu uczenia się znajdują się:

– na kierunku Historia I stopnia: Radzenie sobie ze stresem (konw.) i Podstawy studiowania (konw.);
– na kierunku Historia II stopnia: Tutoring (konw.) lub Coaching (konw.).

 

Szersze informacje dotyczące treści uczenia się w ramach w/w przedmiotów, zob. zakładka: Studia – Karty Przedmiotów.

Skip to content