Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Spotkania ze źródłem archiwalnym

 

spotkania ze źródłemProjekt „Spotkania ze źródłem archiwalnym” obejmuje cykliczne, comiesięczne seminaria, które odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 16.00. Spotkania będą miały miejsce w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57. Wybrana tematyka dotyczy wydarzeń ważnych dla regionu, rocznic, zagadnień z różnych zakresów badań i okresów historycznych. W pierwszej części spotkania zostanie zaprezentowany zasób źródeł przechowywany w Archiwum Państwowym w Kielcach, związany z tematem przewodnim spotkania. W drugiej zaś, zaproszeni referenci przedstawią swoje badania. Wystąpienia te mogą przybrać formę wykładu, prezentacji lub pokazu multimedialnego. Przewidziane są również atrakcje towarzyszące spotkaniom, np. wystawy pamiątek, obrazów.

W ramach projektu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” 29 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 odbędzie się jako pierwszy wykład prof. zw. dr hab. Wiesława Cabana na temat: „Europa wobec Powstania Styczniowego”. Wystąpienie to połączone będzie z promocją albumu „Cieniom przodków naszych… W 150. Rocznicę Powstania Styczniowego”.

 

Organizatorami spotkań są:

  • mgr Wiesława Rutkowska – dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach
  • dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK – dyrektor Instytutu Historii UJK.

Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad projektem sprawuje

  • ze stron Uniwersytetu dr Edyta Majcher-Ociesa
  • ze strony Archiwum Łukasz Guldon.

W prace organizacyjne związane z przygotowaniem spotkań zaangażowali się studenci i doktoranci UJK zrzeszeni w Kole Naukowym „Judaica”.

Sekretarzami projektu zostali:

  • Monika Poszalska
  • Aron Raszkiewicz.

Spotkaniom towarzyszyć będą stoiska z książkami wydanymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

WSTĘP WOLNY

Ukraina i Ukraińcy w źródle archiwalnym

Szanowni Państwo, 

 

27 listopada (środa) 2019 r. o godzinie 16.00, w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 57, odbędzie się „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. Ukraina i Ukraińcy w źródle archiwalnym”. Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie będzie objęte patronatem medialnym Platformy Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego z Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

 

Podczas spotkania wystąpią:

 

 

Prof. dr hab. Adam Massalski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie), Szkoły średnie Komisji Edukacji Narodowej w Wydziale Ukraińskim 1773-1795,  

 

Dr Roman Masyk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki), Materiały do gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej w archiwach lwowskich,

 

Dr Rościsław Melnyk (Politechnika Lwowska), Źródła do dziejów Nowej Galicji w zasobie Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie,

 

Agnieszka Zięba-Dąbrowska (doktorantka Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Działalność profesorów historii literatury polskiej w Lwowskim

Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza w latach 1901-1936,

Agnieszka Szczerba, (Archiwum Państwowe w Kielcach), Współpraca Kielce-Winnica w świetle źródeł Archiwum Państwowego w Kielcach

 

 Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa: Ukraina – dawniej i dziś przygotowana przez Ewę Lewicką i Elżbietę Woźniczkę (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach).

 

W trakcie seminarium dostępny będzie również punkt konsultacyjny pod nazwą „Archiwa rodzinne Niepodległej”, przy którym można będzie zasięgnąć porad jak gromadzić i jak zadbać o prywatne zbiory rodzinne dotyczące niepodległości. 

 

Z publikacjami Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Wydawnictwa „Arslibris” w Końskich oraz Księgarni „Światowid” w Kielcach, będzie można zapoznać się i zakupić wybrane przez siebie pozycje przy stoisku wydawniczym.

Zaproszenie