Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Spotkania ze źródłem archiwalnym

 

spotkania ze źródłemProjekt „Spotkania ze źródłem archiwalnym” obejmuje cykliczne, comiesięczne seminaria, które odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 16.00. Spotkania będą miały miejsce w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57. Wybrana tematyka dotyczy wydarzeń ważnych dla regionu, rocznic, zagadnień z różnych zakresów badań i okresów historycznych. W pierwszej części spotkania zostanie zaprezentowany zasób źródeł przechowywany w Archiwum Państwowym w Kielcach, związany z tematem przewodnim spotkania. W drugiej zaś, zaproszeni referenci przedstawią swoje badania. Wystąpienia te mogą przybrać formę wykładu, prezentacji lub pokazu multimedialnego. Przewidziane są również atrakcje towarzyszące spotkaniom, np. wystawy pamiątek, obrazów.

W ramach projektu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” 29 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 odbędzie się jako pierwszy wykład prof. zw. dr hab. Wiesława Cabana na temat: „Europa wobec Powstania Styczniowego”. Wystąpienie to połączone będzie z promocją albumu „Cieniom przodków naszych… W 150. Rocznicę Powstania Styczniowego”.

 

Organizatorami spotkań są:

  • mgr Wiesława Rutkowska – dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach
  • dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK – dyrektor Instytutu Historii UJK.

Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad projektem sprawuje

  • ze stron Uniwersytetu dr Edyta Majcher-Ociesa
  • ze strony Archiwum Łukasz Guldon.

W prace organizacyjne związane z przygotowaniem spotkań zaangażowali się studenci i doktoranci UJK zrzeszeni w Kole Naukowym „Judaica”.

Sekretarzami projektu zostali:

  • Monika Poszalska
  • Aron Raszkiewicz.

Spotkaniom towarzyszyć będą stoiska z książkami wydanymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

WSTĘP WOLNY

Policjanci z lat 1918-1956 w źródłach archiwalnych i wspomnieniach

W dniu 23 czerwca (środa) 2021 r. odbędzie się kolejne „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” zatytułowane: Policjanci z lat 1918-1956 w źródłach archiwalnych i wspomnieniach. Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej. Stacjonarnie dla prelegentów w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach oraz online dla zainteresowanych na kanale  YouTube Archiwum Państwowego w Kielcach pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UC4I5GvnRlMwjEj0fNqbdbtw

 

W programie zaplanowano 13 wystąpień, prezentowanych w trzech częściach.

 

Moderatorem części pierwszej będzie Wiesława Rutkowska –  (Archiwum Państwowe w Kielcach), a swoje referaty w tej odsłonie przedstawią:

10.05-10.20. dr Dariusz Buras (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach), W służbie i poza służbą. Postawy etyczne policjantów w Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie woj. kieleckiego

10.20-10.35. dr Maciej Korkuć (IPN, Akademia Ignatianum w Krakowie), Noc okupacji: być funkcjonariuszem Rzeszy czy obywatelem Rzeczypospolitej?

10.35-10.50. Piotr Pawłowski (Archiwum Państwowe w Kielcach, Oddział w Sandomierzu), Działalność organów bezpieczeństwa i porządku publicznego od momentu odzyskania niepodległości do chwili powołania Policji Państwowej na przykładzie miasta Sandomierz

10.50-11.05. Jarosław Olbrychowski (Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi), Powstanie jednej z pierwszych w Polsce służb porządkowych

11.05-11.20. dr Bartłomiej Bydoń, Kacper Ciesielski (Muzeum Katyńskie), Historie odkryte na nowo… rzecz o zbiorach archiwalnych Muzeum Katyńskiego

11.20-11.35. Dyskusja

11.35-11.50. Przerwa

 

 

W części drugiej, moderatorem której będzie dr hab. Edyta Majcher-Ociesa (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), swoje wystąpienia przedstawią:

 

11.50-12.05. Grażyna Szkonter (Rodzina Policyjna 1939 r. w Kielcach), Losy przodownika Policji Państwowej Piotra Książka

12.05-12.20. Michał Chlipała (Katedra Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum), Policjanci pomordowani na terenie KL Płaszów w źródłach archiwalnych

12.20-12.35. Arkadiusz Wingert (Warszawa), Rekrutacja i szkolenie szeregowego funkcjonariusza PP w końcu lat 30-tych XX wieku w relacji Tadeusza Stefana Krasnodębskiego

12.35-12.50. Ewa Wójcicka, Piotr Rogowski (IPN Warszawa), Szkoła policyjna dla Polnische Polizei w Nowym Sączu (1941-1944)

12.50-13.05. Dyskusja

13.05-13.35. Przerwa

 

 

Moderatorem części trzeciej będzie dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys  (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), swoje prelekcje zaprezentują:

 

13.35-13.50. Anna Sikora (Rodzina Policyjna 1939 r. w Krakowie), O pomniku Policjantów II RP – Żołnierzy Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej w Krakowie (2006-2012). Dlaczego powstał na terenie byłego Obozu KL Płaszów?

13.50-14.05. Wiesława August, Zbigniew Krasnodębski (Warszawa), Losy policyjne Tadeusza Krasnodębskiego oczami najbliższych

14.05-14.20. Robert Bitner (Kielce), Losy funkcjonariusza Policji Państwowej Zygmunta Bitnera

14.20-14.35. dr hab. Edyta Majcher-Ociesa (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Bolesław Lipowski we wspomnieniach córki Teresy Rudzkiej-Bednawskiej

14.35. Dyskusja i zakończenie obrad

 

Spotkaniu towarzyszyć będą trzy wystawy:

  • „Pamiątki po policjancie Zygmuncie Bitnerze”, autorstwa Roberta Bitnera – prezentowana w formie stacjonarnej w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach,
  • „Policja w stylu retro”, wystawa przygotowana przez Agnieszkę Włodarczyk-Mazurek i Krzysztofa Karbownika z Muzeum Wsi Kieleckiej, dostępna online,
  • „Policja Państwowa w świetle materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach”, opracowaną przez Łukasza Guldona, Michała Kuberę i Konrada Maja (Archiwum Państwowe w Kielcach) – prezentowana stacjonarnie w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach oraz online na stronie https://www.kielce.ap.gov.pl/

 

Serdecznie zapraszamy!

zaproszenie policja wew. 3

zaproszenie policja zew. 2