Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Olimpiada Historyczna Juniorów

Eliminacje ustne

Drodzy Olimpijczycy!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że do eliminacji ustnych na etapie okręgowym zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy:
1. Juszkiewicz Borys – Katolicka Szkoła Podstawowa im. St. Kostki w Kielcach
2. Kaleta Kacper – Zespół Placówek Oświatowych w Górach
3. Obarzanowski Filip – Katolicka Szkoła Podstawowa im. St. Kostki w Kielcach

Eliminacje ustne odbędą się w trybie stacjonarnym w Instytucie Historii (ul. Uniwersytecka 17) w sali nr 373 (3 piętro). Eliminacje rozpoczną się od godz. 14.00 w dniu 10 grudnia (czwartek). Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego: maseczki, dystans społeczny i używanie środków dezynfekujących. Egzamin będzie przeprowadzony w dużej sali, gdzie istnieje możliwość zachowania obowiązujących obostrzeń.

Komitet Okręgowy
OHJ w Kielcach

Etap okręgowy OLIMPIADY HISTORYCZNEJ JUNIORÓW

Do etapu okręgowego Olimpiady Historycznej Juniorów w Okręgu Świętokrzyskim zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 

1. Juszkiewicz Borys – Katolicka Szkoła Podstawowa im. St. Kostki w Kielcach

2. Kaleta Kacper – Zespół Placówek Oświatowych w Górach

3. Obarzanowski Filip –  Katolicka Szkoła Podstawowa im. St. Kostki w Kielcach 

 

Eliminacje odbędą się na Platformie, każdy z uczestników otrzymał indywidulany kod dostępu.

Platforma zostanie otwarta o 10.00 w dniu 28 listopada 2020 r. 

https://rejestracja.olimpiadahistoryczna.pl/olimpiada-online

 

Eliminacje ustne odbędą w dniach 7-12 grudnia, wszystko wskazuje, że online. Proszę śledzić ogłoszenia na bieżącej stronie, tam pojawi się termin egzaminu ustnego. 

 

Komitet Okręgowy OHJ w Kielcach 

Eliminacje okręgowe

Eliminacje okręgowe


Gratulujemy Uczestnikom, którzy zostali zakwalifikowani przez komisje szkolne do eliminacji okręgowych!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju Komitet Główny Olimpiady Historycznej Juniorów podjął decyzję o przeprowadzeniu części pisemnej  eliminacji okręgowych w formie zdalnej. Uczestnicy będą rozwiązywali test na platformie internetowej Olimpiady Historycznej. Szczegółowa instrukcja dotycząca logowania do platformy oraz przebiegu testu zostanie podana w najbliższych dniach. Przewidujemy również próbne logowanie w tygodniu poprzedzającym eliminacje. Prosimy o śledzenie komunikatów w zakładce Aktualności.  

Link: http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/ –> http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/aktualnosci 

Decyzja o sposobie przeprowadzenia eliminacji ustnych zostanie podjęta w terminie późniejszym – mamy nadzieję, że będzie można przeprowadzić je w tradycyjnej formie.

 

W zakładce Eliminacje okręgowe znajdują się szczegółowe informacje dotyczące testu oraz zagadnień na eliminacje ustne.

Link: http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/edycja-2020-2021/eliminacje-okregowe 

Poniżej zamieszczam treść z powyższego linku:

Eliminacje okręgowe polegają w części pisemnej na rozwiązaniu testu obejmującego zadania z całej podstawy programowej historii dla szkoły podstawowej:

            – zadania w teście będą miały charakter otwarty i zamknięty:

            – za cały test będzie można otrzymać 50 punktów (za każdą epokę po 10 punktów);

            – na rozwiązanie testu będzie 90 minut.

Do eliminacji ustnych zostanie zakwalifikowanych 20% uczestników z najwyższymi wynikami (jednak nie więcej niż 30 osób).

Eliminacje ustne będą polegały na:

  1. ustnym zaprezentowaniu przez uczestnika jednego z zagadnień podanych poniżej (maksymalny czas wystąpienia to 5 minut); uczestnik samodzielnie wybiera interesujące go zagadnienie;
  2. odpowiedzi na stawiane przez członków komisji pytania związane z przedstawionym uczestnika zagadnieniem;
  3. rozmowie z komisją na temat jednej lektury wybranej przez uczestnika z Wykazu opublikowanego na stronie internetowej Olimpiady. 

    Za odpowiedzi w części ustnej będzie można otrzymać 50 pkt.

Zagadnienia na eliminacje ustne:

  1. Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Rzymian.
  2. Wpływ islamu na kulturę średniowiecznej Europy.
  3. Kto i w jaki sposób wybierał królów w I Rzeczypospolitej?
  4. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe – podobieństwa i różnice.
  5. Powojenne przemieszczenia ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej – przyczyny i skutki.

Zagadnienia należy opracować w oparciu o dostępne podręczniki, ale można również wykorzystać dodatkową, dowolnie wybraną literaturę.

 

Komitet Okręgowy

Olimpiady Historycznej Juniorów w Kielcach 

Olimpiada Historyczna Juniorów 2019 – 2020

Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

 

W tym roku szkolnym z dniem 1 września  2019 r. w nawiązaniu do zamkniętej już (ze względu na wygaszenie gimnazjów) Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, został zainaugurowany nowy format zmagań olimpiady historycznej dla uczniów szkół podstawowych – Olimpiada Historyczna Juniorów. Zachęcając Państwa do udziału w konkursie ogólnokrajowym, podajemy kilka najistotniejszych kwestii związanych z przeprowadzeniem eliminacji szkolnych (I stopnia) oraz zasad kwalifikacji do eliminacji okręgowych (II stopnia).

 

W dniach 1-15 września 2019 r., nauczyciele zapoznają uczniów z formułą olimpiady: programem, haromonogramem i regulaminem zawodów (stosowne pliki poniżej). W tym czasie powoływane są również Komisje Szkolne. W dniach 16 września do 4 października 2019 r. upoważniony członek Komisji dokonuje rejestracji online uczniów na olimpiadę, na stronie http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl.

 

Eliminacje szkolne przeprowadzają powołane przez Dyrektora Komisje Szkolne (co najmniej trzy osoby, w tym przynajmniej jeden nauczyciel historii). Eliminacje szkolne polegają na rozwiązania testu (należy go ściągnąć i powielić ze strony: http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl ) oraz napisania wypracowania na jeden z tematów podanych przez Komitet Główny (http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/edycja-2019-2020/eliminacje-szkolne) – poniżej w załączniku podajemy tematy i zasady przygotowania wypracowania. Test pisemny (w ramach, którego będzie pisana wymieniona rozprawka) uczniowie rozwiązywać będą w dniu 19 października 2019 r. (eliminacje trwają 90 minut).  Test i wypracowanie będzie oceniany oddzielnie, maksymalnie można uzyskać 50 pkt – za test 40, za rozprawkę 10 pkt.  Do eliminacji okręgowych komisje mogą zakwalifikować 3 uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 40 punktów z 50 punktów. Komisje Szkolne do 24 października 2019 r. przesyłają protokoły (wzory będą dostępne w przyszłym tygodniu na stronie olimpidady) i prace pisemne uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych (poniżej adres Komitetu Okręgowego).

 

Eliminacje okręgowe (II stopnia) odbędą się w Kielcach w budynkach dydaktycznych UJK (szczegóły podamy po wpłynięciu protokołów ze szkół).  Eliminacje II stopnia obejmują część pisemną i ustną. Do eliminacji ustnych etapu II kwalifikowane jest 20% uczestników etapu pisemnego jednak nie więcej niż 30 osób, którzy z testu pisemnego uzyskali najwyższe wyniki. W przypadku, gdy na ostatniej pozycji jest więcej osób niż jedna, do dalszej części Olimpiady zostaną zakwalifikowane wszystkie osoby z tym wynikiem. Eliminacje ustne II stopnia polegają na odpowiedzi na trzy pytania (zob. regulamin).

 

Powyżej zaprezentowaliśmy jedynie najważniejsze informacje. Prosimy o dokładne zapoznanie się programem, regulaminem, tematami prac pisemnych oraz harmonogramem (poniżej jako załączniki pdf i word). Informacje dodatkowe można uzyskać u Sekretarza Komitetu dr hab. prof. UJK Jerzego Gapysa (tel. 501 072 247).

 

Komitet Okręgowy  I Olimpiady Historycznej Juniorów w Kielcach

 

Adres i dane kontaktowe:

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej Juniorów w Kielcach

Ul. Świętokrzyska 15

25-406 Kielce

jgapys@ujk.edu.pl

//ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/ohj/

 

Harmonogram Olimpiady Historycznej Juniorów 2019/2020

REGULAMIN Olimpiady Historycznej Juniorów

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Cele i program Olimpiady Historycznej Juniorów

Tematy na etap szkolny

Wykaz lektur