INSTYTUT HISTORII

Opiekunowie lat

 

Kierunek studiów, stopień, rok studiów

 

Imię i nazwisko opiekuna roku

adres email

Historia I°  I rok

dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk prof. UJK  

amlynarczyk@ujk.edu.pl

Historia I°  II rok

dr Dominika Brudzy

dburdzy@ujk.edu.pl

Historia I°  III rok

dr Katarzyna Justyniarska – Chojak kajus@ujk.edu.pl

Historia II°  I rok

 

 

Historia II°  II rok

dr hab. Jacek Legieć prof. UJK

jlegiec@ujk.edu.pl

 
Skip to content