Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Opiekunowie lat

Kierunek studiów, stopień, rok studiów


Imię i nazwisko opiekuna roku

adres email


Historia I I° rok


dr hab. Szymon Kazusekszymon.kazusek@ujk.edu.pl

Historia II I° rok


dr hab. Jacek Legieć prof. UJKjlegiec@ujk.edu.pl

Historia   III I° rokdr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk prof. UJK  amlynarczyk@ujk.edu.plHistoria I II° rokdr hab. Jacek Pielas prof. UJKjacek.pielas@ujk.edu.plHistoria II  II° rokdr hab. Katarzyna Justyniarska-Chojak prof. UJKkajus@ujk.edu.pl


Skip to content