Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Opiekunowie lat

Kierunek studiów, stopień, rok studiów

 

Imię i nazwisko opiekuna roku

adres email

Historia I°  I rok

dr Dominika Brudzy

dburdzy@ujk.edu.pl

Historia I°  II rok

 dr Katarzyna Justyniarska – Chojak

kajus@ujk.edu.pl

Historia I°  III rok

dr hab. Jacek Pielas pof. UJK

jpielas@ujk.edu.pl

Historia II°  I rok

 dr hab. Jacek Legieć prof. UJK

jlegiec@ujk.edu.pl

Historia II°  II rok

dr hab.  Edyta Ociesa – Majcher

emajcher@ujk.edu.pl