Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Struktura Instytutu

 

Zakład Historii XIX Wieku

 

Zakład Historii XX Wieku

 

Zakład Badań Przemian Kulturowych i Nauki

 

Zakład Dziejów Politycznych i Społecznych

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Kierownik zakładu:

Dr hab. Janusz Budziński prof. UJK – Kierownik Zakładu

 

Pracownicy zakładu:

prof. dr hab. Edward Jan Nalepa
prof. dr hab. Edward Opaliński
dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK
dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. UJK
dr hab. Paweł Olszewski
dr Błażej Cecota
dr Rafał Jaworski

 

Pracownia Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej

 

Pracownia Historii Polski i Świata po 1945 roku

Pokój 360 (41) 349-73-17

 

 

Kierownik pracowni:

Dr hab. prof. UJK Ryszard Gryz

 

Skład pracowni:

Prof. dr hab. Józef Smoliński
Dr hab. Włodzimierz Batóg prof. UJK
Dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK
Dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk