Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Struktura Instytutu

 

Zakład Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej

 

Kierownik zakładu:

Dr hab. prof. UJK Szymon Orzechowski

 

Pracownicy zakładu:

Prof. zw. dr hab. Waldemar Kowalski
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha
Prof. dr hab. Edward Opaliński
Dr hab. Jacek Bonarek prof. UJK
Dr hab. prof. UJK Anna Jabłońska
Dr Błażej Cecota

 

Zakład Historii XIX Wieku

 

Zakład Historii XX Wieku

 

Zakład Historii Polski i Świata po 1945 roku

 

Kierownik zakładu:

Dr hab. prof. UJK Ryszard Gryz

 

Pracownicy zakładu:

Prof. zw. dr hab. Józef Smoliński
Dr hab. Włodzimierz Batóg prof. UJK
Dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK
Prof. dr hab. Edward Jan Nalepa
Dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk
Dr hab. Paweł Olszewski

 

Zakład Badań Przemian Kulturowych i Nauki

 

Kierownik zakładu:

Dr hab. Jacek Pielas prof. UJK

 

Pracownicy zakładu:

Dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski prof. UJK
Dr hab. Lucyna Kostuch prof. UJK
Dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka
Dr hab. Jacek Rodzeń prof. UJK
Dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK
Dr Dominika Burdzy
Dr Katarzyna Justyniarska-Chojak
dr Rafał Jaworski
Dr Szymon Kazusek