Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Oferta kształcenia

graduation hat

Instytut Historii prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:
studia pierwszego stopnia (licencjackie);
studia drugiego stopnia (magisterskie);
studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie).

Studia historyczne w Instytucie Historii zapewniają uzyskanie ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie historii Polski i powszechnej oraz nauk pomocniczych historii i warsztatu badawczego historyka. Program studiów uwzględnia specyfikę badań naukowych prowadzonych w Instytucie, w szczególności w zakresie badań o charakterze regionalnym oraz promuje indywidualizację kształcenia poprzez wybór proseminariów, seminariów oraz przedmiotów z wybranego zakresu.

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku HISTORIA

Zakres:

– DZIEDZICTWO KULTUROWE, JEGO OCHRONA I PROMOCJA;

– PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA HISTORII

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku HISTORIA

Zakres:
– HISTORIA KULTURY I ZARZĄDZANIE JEJ DOBRAMI lub WOJSKOWE DZIEDZICTWO KULTUROWE;
– PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ORAZ HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI.

Skip to content