Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Oferta kształcenia

graduation hatInstytut Historii prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:
studia pierwszego stopnia (licencjackie);
studia drugiego stopnia (magisterskie);
studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie).
Studia historyczne w Instytucie Historii zapewniają uzyskanie ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie historii Polski i powszechnej oraz nauk pomocniczych historii i warsztatu badawczego historyka. Program studiów uwzględnia specyfikę badań naukowych prowadzonych w Instytucie, w szczególności w zakresie badań o charakterze regionalnym oraz promuje indywidualizację kształcenia poprzez wybór proseminariów, seminariów, specjalności i specjalizacji.

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne na kierunku

MILITARYSTYKA HISTORYCZNA

specjalności:

– bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie

– wojskowe dziedzictwo kulturowe

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku HISTORIA

specjalności:

– DZIEDZICTWO KULTUROWE, JEGO OCHRONA I PROMOCJA;
– HISTORIA I KULTURA KRAJÓW OBSZARU ANGLOJĘZYCZNEGO;
– SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA.

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (magisterskie) na kierunku HISTORIA

specjalności:
– HISTORIA KULTURY I ZARZĄDZANIE JEJ DOBRAMI;
– TURYSTYKA HISTORYCZNA;
– SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA.

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne na kierunku

ORGANIZACJA TURYSTYKI HISTORYCZNEJ

specjalności:
– KRAJOZNAWSTWO;
– TURYSTYKA KRAJÓW EUROPEJSKICH I ŚRÓDZIEMNOMORSKICH.