INSTYTUT HISTORII

Praktyki

Instytutowy opiekun praktyk:

 

  Kierunkowy opiekun praktyk: 
dr hab. prof. UJK Anita Młynarczyk-Tomczyk
(41) 349-73-18
amlynarczyk@ujk.edu.pl

 

Dokumentacja praktyk zawodowych i dydaktycznych w Instytucie Historii

 

Podstawę prawną do realizacji do studenckich praktyk zawodowych i dydaktycznych stanowią:

 

-Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020, poz. 85, z późniejszymi zmianami)

 

-Rozporządzenie MNiSzW z dnia 25 lipca w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (tj. Dz. U. 20219, poz. 1450)

 

-Zarządzenie nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2020r. w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

-Zarządzenie nr 96/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja2020 r. w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych

 

-Zarządzenie nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2020 r. w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych

 

-Zarządzenie nr132/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych

 

-Zarządzenie nr 276/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 listopada 2020r. zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 95/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

-Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

 

Obowiązujące druki i zarządzenia w sprawie praktyk zawodowych i dydaktycznych znajdują się na stronie

Sekcji Praktyk, Staży i Umów Dydaktycznych

https://praktyki.ujk.edu.pl/pliki-do-pobrania/

Druki do pobrania

 

Praktyki pedagogiczne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020)

 

Dzienniczki praktyk zawodowych

Dziennik praktyk zawodowych niedydaktycznych

 

Dzienniczki praktyk dydaktycznych dla studentów I i II stopnia

Dziennik praktyk – Historia I stopnia

Dziennik praktyk – Historia II stopnia

 

 

Praktyki pedagogiczne (dla studentów III roku, rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019)

Dziennik praktyk – Historia I stopnia

 

Praktyki zdalne

Instrukcje praktyk zdalnych

 

Skip to content