INSTYTUT HISTORII

Praktyki

Instytutowy opiekun praktyk:

 

  Opiekun praktyk dydaktycznych przedmiotu Historia w szkole podstawowej (I stopień) i ponadpodstawowej (II stopień) oraz niedydaktycznych (I i II stopnia): 
Dr hab. prof. UJK Anita Młynarczyk-Tomczyk
Pokój 360
(41) 349-73-17
amlynarczyk@ujk.edu.pl

 

  Opiekun praktyk dydaktycznych przedmiotu Historia i Teraźniejszość w szkole ponadpodstawowej oraz Wiedzy o Społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej: 
Dr hab. Edyta Majcher-Ociesa
Pokój 381
(41) 349-73-23
emajcher@ujk.edu.pl

 

II rok historii I stopnia:

 

Praktyki zawodowe dydaktyczne II roku I stopnia w roku akademickim 2022/2023:

 1. Praktyki śródroczne z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze IV (30 godzin) i V (35 godzin);
 2. Praktyki ciągłe z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze IV (20 godzin).

Dziennik-praktyk-Historia-I-stopnia po zmianach

Ewaluacja praktyk ciągłych Ewaluacja praktyk śródrocznych

INSTRUKCJA PRAKTYKI CIĄG HISTORIA

INSTRUKCJA-PRAKT-śródroczne Historia

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

Praktyki zawodowe niedydaktyczne II roku I stopnia w roku akademickim 2022/2023:

 1. Praktyki zawodowe niedydaktyczne  w semestrze IV (60 godzin).

Arkusz-osiagnietych-efektow-uczenia-sie-1-stopien

Dziennik_praktyk_zawodowych_niedydaktycznych- I stopień

Ewaluacja praktyk zawodowych

instrukcja praktyka zawodowa I stopień

 

III rok historii I stopnia:

Praktyki zawodowe dydaktyczne III roku I stopnia w roku akademickim 2022/2023:

 1. Praktyki śródroczne z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze V (30 godzin) i VI (35 godzin);
 2. Praktyki ciągłe z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze V (10 godzin).

Dziennik-praktyk-Historia-I-stopnia po zmianach

Ewaluacja praktyk ciągłych

Ewaluacja praktyk śródrocznych

INSTRUKCJA PRAKTYKI CIĄG HISTORIA

INSTRUKCJA-PRAKT-śródroczne Historia

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

Praktyki zawodowe dydaktyczne II roku I stopnia w roku akademickim 2022/2023:

 1. Praktyki śródroczne z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze V (30 godzin) i VI (35 godzin);
 2. Praktyki ciągłe z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze V (10 godzin).

Dziennik-praktyk-Historia-I-stopnia po zmianach

Ewaluacja praktyk ciągłych

Ewaluacja praktyk śródrocznych

INSTRUKCJA PRAKTYKI CIĄG HISTORIA

INSTRUKCJA-PRAKT-śródroczne Historia

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

I rok historii II stopnia:

Praktyki zawodowe dydaktyczne I roku II stopnia w roku akademickim 2022/2023:

 1. Praktyki śródroczne z przedmiotu Historia w szkole ponadpodstawowej w semestrze II (10 godzin);
 2. Praktyki ciągłe z przedmiotu Historia w szkole ponadpodstawowej w semestrze II (15 godzin).
 3. Praktyki śródroczne z przedmiotu Historia i Teraźniejszość w szkole ponadpodstawowej w semestrze I (20 godzin);
 4. Praktyki ciągłe z przedmiotu Historia i Teraźniejszość w szkole ponadpodstawowej w semestrze II (20 godzin);
 5. Praktyki śródroczne z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie w szkole podstawowej w semestrze I (20 godzin) i semestrze II (10 godzin);
 6. Praktyki ciągłe z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie w szkole podstawowej w semestrze II (15 godzin);
 7. Praktyki śródroczne z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej w semestrze I (10 godzin);
 8. Praktyki ciągłe z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej w semestrze II (15 godzin).

Dziennik-praktyk II stopnia

Ewaluacja praktyk ciągłych

Ewaluacja praktyk śródrocznych

INSTRUKCJA HIT ciągła

Instrukcja HiT śródroczna

INSTRUKCJA-PRAKT-ciagła Wos liceum

INSTRUKCJA-PRAKT-ciagła Wos szkoła podstawowa

INSTRUKCJA-PRAKT-ciągłaHISTORIA II stopień

INSTRUKCJA-PRAKT-SRODR HISTORIA II stopień

INSTRUKCJA-PRAKT-SRODR Wos szk. ponadpodstawowa

INSTRUKCJA-PRAKT-SRODR WOS szkoła podstawowa

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

Praktyki zawodowe niedydaktyczne I roku II stopnia w roku akademickim 2022/2023:

 1. Praktyki zawodowe niedydaktyczne w semestrze II (50 godzin).

Arkusz-osiagnietych-efektow-uczenia-sie-2-stopien

Dziennik_praktyk_zawodowych_niedydaktycznych- II stopień

Ewaluacja praktyk zawodowych

Instrukcja praktyka zawodowa II stopień

 

Podstawę prawną do realizacji do studenckich praktyk zawodowych i dydaktycznych stanowią:

 

-Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020, poz. 85, z późniejszymi zmianami)

 

-Rozporządzenie MNiSzW z dnia 25 lipca w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (tj. Dz. U. 20219, poz. 1450)

 

-Zarządzenie nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2020r. w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

-Zarządzenie nr 96/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja2020 r. w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych

 

-Zarządzenie nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2020 r. w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych

 

-Zarządzenie nr132/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych

 

-Zarządzenie nr 276/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 listopada 2020r. zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 95/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

-Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

 

Obowiązujące druki i zarządzenia w sprawie praktyk zawodowych i dydaktycznych znajdują się na stronie

Sekcji Praktyk, Staży i Umów Dydaktycznych

https://praktyki.ujk.edu.pl/pliki-do-pobrania/

 

Skip to content