Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Praktyki

Instytutowy opiekun praktyk:

 

  Opiekun praktyk dydaktycznych przedmiotu Historia w szkole podstawowej (I stopień) i ponadpodstawowej (II stopień) oraz niedydaktycznych (I i II stopnia): 
Dr hab. prof. UJK Anita Młynarczyk-Tomczyk
Pokój 360
(41) 349-73-17
amlynarczyk@ujk.edu.pl

 

  Opiekun praktyk dydaktycznych przedmiotu Historia i Teraźniejszość w szkole ponadpodstawowej oraz Wiedzy o Społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej: 
Dr hab. prof. UJK Edyta Majcher-Ociesa
Pokój 381
(41) 349-73-23
emajcher@ujk.edu.pl

II rok historii I stopnia:

 

Praktyki zawodowe dydaktyczne II roku I stopnia w roku akademickim 2023/2024:

 1. Praktyki śródroczne z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze IV (30 godzin) i V (35 godzin);
 2. Praktyki ciągłe z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze IV (20 godzin).

Praktyki zawodowe niedydaktyczne II roku I stopnia w roku akademickim 2023/2024:

 1. Praktyki zawodowe niedydaktyczne  w semestrze IV (60 godzin).

III rok historii I stopnia:

Praktyki zawodowe dydaktyczne III roku I stopnia w roku akademickim 2023/2024:

 1. Praktyki śródroczne z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze V (30 godzin) i VI (35 godzin);
 2. Praktyki ciągłe z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze V (10 godzin).

Praktyki zawodowe dydaktyczne II roku I stopnia w roku akademickim 2023/2024:

Praktyki śródroczne z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze V (30 godzin) i VI (35 godzin);

 1. Praktyki ciągłe z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze V (10 godzin).

Praktyki śródroczne z przedmiotu Historia w szkole podstawowej w semestrze V (30 godzin) i VI (35 godzin);

I rok historii II stopnia:

Praktyki zawodowe dydaktyczne I roku II stopnia w roku akademickim 2023/2024:

Praktyki śródroczne z przedmiotu Historia w szkole ponadpodstawowej w semestrze II (10 godzin);

 1. Praktyki ciągłe z przedmiotu Historia w szkole ponadpodstawowej w semestrze II (15 godzin).
 2. Praktyki śródroczne z przedmiotu Historia i Teraźniejszość w szkole ponadpodstawowej w semestrze I (20 godzin);
 3. Praktyki ciągłe z przedmiotu Historia i Teraźniejszość w szkole ponadpodstawowej w semestrze II (20 godzin);
 4. Praktyki śródroczne z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie szkole podstawowej w semestrze I (20 godzin) i semestrze II (10 godzin);
 5. Praktyki ciągłe z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie szkole podstawowej w semestrze II (15 godzin);
 6. Praktyki śródroczne z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie szkole ponadpodstawowej w semestrze I (10 godzin);
 7. Praktyki ciągłe z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie szkole ponadpodstawowej w semestrze II (15 godzin).

Praktyki zawodowe niedydaktyczne I roku II stopnia w roku akademickim 2023/2024:

 1. Praktyki zawodowe niedydaktyczne w semestrze II (50 godzin).

 

Praktyki dydaktyczne

Ciągłe

 

I Stopień

II Stopień

 

Śródroczne

 

I Stopień

II Stopień

 

Praktyki niedydaktyczne

 

I Stopień

II Stopień

 

 

Praktyki – archiwalne

Skip to content