INSTYTUT HISTORII

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Wiesławy Rutkowskiej

OGŁOSZENIE Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 17.11.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Wiesławy Rutkowskiej Szkolnictwo średnie w Starachowicach w latach 1921 -1961   Promotor: Prof. […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana Mgra Pawła Króla

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 27.10.2022 r. o godz. 13:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   Mgra Pawła Króla Inwentaryzacja stanowisk starożytnego hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich w latach 1958-1990 […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani Mgr Agnieszki Zięby – Dąbrowskiej

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 20.10.2022 r. o godz. 13:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 71 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Agnieszki Zięby – Dąbrowskiej Profesorowie historii literatury polskiej na katedrach uniwersyteckich w II Rzeczypospolitej […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Wojciecha Zarosy

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 19.10.2022 r. o godz. 11:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 71 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   mgra Wojciecha Zarosy Przysięga w kulturze prawnej średniowiecznej Polski   Promotor: Prof. dr hab. […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Łukasza Ospary

OGŁOSZENIE Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 21.09.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Ospary Stronnictwo Narodowe w województwie kieleckim w latach 1928-1939 Promotor: Dr hab. […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Łukasza Jarosa

O G Ł O S Z E N I E Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 14.07.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali  58 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   mgra Łukasza Jarosa Wojskowość […]

Czytaj więcej
Skip to content