INSTYTUT HISTORII

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Macieja Cichonia

O G Ł O S Z E N I E           Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 28.03.2023 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Macieja Cichonia Droga […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Klamki

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 02.03.2023 r. o godz. 11:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Magdaleny Klamki „Muzea Sienkiewiczowskie jako miejsca pamięci”   Promotor: Prof. dr hab. Robert Kotowski […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Roberta Piwko

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 22.02.2023 r. o godz. 11:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Roberta Piwko „Towarzysząc klasie robotniczej w marszu do socjalizmu!”. Stronnictwo Demokratyczne w województwie kieleckim […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Wiesławy Rutkowskiej

OGŁOSZENIE Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 17.11.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Wiesławy Rutkowskiej Szkolnictwo średnie w Starachowicach w latach 1921 -1961   Promotor: Prof. […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana Mgra Pawła Króla

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 27.10.2022 r. o godz. 13:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   Mgra Pawła Króla Inwentaryzacja stanowisk starożytnego hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich w latach 1958-1990 […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani Mgr Agnieszki Zięby – Dąbrowskiej

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 20.10.2022 r. o godz. 13:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 71 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Agnieszki Zięby – Dąbrowskiej Profesorowie historii literatury polskiej na katedrach uniwersyteckich w II Rzeczypospolitej […]

Czytaj więcej
Skip to content