Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Historia

 

 

Studia podyplomowe na kierunku historia są przeznaczone dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania historia (kierunki studiów w ramach dyscyplin naukowych: historia, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne), posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

 

Termin rekrutacji: lipiec-wrzesień 2023

Zasady rekrutacji: Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 października 2019 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych.

Czas trwania studiów: 3 semestry.

Opłata semestralna: 1500 zł.

Rozpoczęcie zajęć: październik 2023.

 
 
Skip to content