Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Historia

 

 

Studia dają dodatkowe kwalifikacje z zakresu nauczania Historii na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przygotowują do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych: pedagogicznych i szkolnych; ponadto w mediach, muzeach, domach kultury.

 

Czas trwania – 3 semestry
Tryb – niestacjonarny
Planowy czas rozpoczęcia – marzec 2018
Odpłatność za semestr – 1300 zł