Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Jakość kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku studiów historia na Wydziale Humanistycznym na okres kadencji lat 2020-2024:

 

Koordynator: dr hab. Mariusz Nowak prof. UJK – zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

Członkowie:

  • Dr Katarzyna Justyniarska-Chojak
  • dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk prof. UJK;
  • dr hab. Katarzyna Ryszewska prof. UJK,
  • Mgr Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach) – interesariusz
  • Mgr Waldemar Pakalski (dyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach) – interesariusz
  • Mateusz Kowalski – (student)
  •  Mariusz Nurkiewicz (student)