Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Jakość kształcenia

Instytut Historii : Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 

Historia:

Koordynator: Dr Szymon Kazusek – zastępca Dyrektora ds. kształcenia

Członkowie:

  • Dr Katarzyna Justyniarska-Chojak
  • dr hab. Katarzyna Ryszewska prof. UJK,
  • Dr hab. Szymon Orzechowski prof. UJK
  • Mgr Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach) – interesariusz
  • Mgr Waldemar Pukalski (dyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach) – interesariusz
  • Mateusz Kowalski – student
  • Klaudia Kos – student