INSTYTUT HISTORII

Jakość kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku studiów historia na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2021/2022

 

Koordynator: dr hab. Mariusz Nowak prof. UJK – zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

 

Lp.

Tytuł/stopień naukowy

Imię i nazwisko

Status członka

1

Dr

Katarzyna Justyniarska-Chojak

N-l akademicki (reprezentant dyscypliny Historia)

2

Dr hab. prof. UJK

Anita Młynarczyk-Tomczyk

N-l akademicki (reprezentant dyscypliny Historia)

3

Dr hab. prof. UJK

Jacek Pielas

N-l akademicki (reprezentant dyscypliny Historia)

4

Mgr

Wiesława Rutkowska

Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Archiwum Państwowe w Kielcach)

5

Mgr

Waldemar Pukalski

Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

(Dyrektor I LO w Kielcach)

6

Mgr

Katarzyna Zarosa

Sekretarz Zespołu

7

 

Filip Łoboda

Student kierunku Historia

8

 

Mariusz Nurkiewicz

Student kierunku Historia

Skip to content