Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Jakość kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku studiów historia na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2022/2023

 

Koordynator: dr hab. Mariusz Nowak prof. UJK – zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

Wsparcie administracyjne: mgr Agnieszka Wiśniewska

Lp.

Tytuł/stopień naukowy

Imię i nazwisko

Status członka

1

Prof. dr hab.

Stanisław Wiech

N-l akademicki (reprezentant dyscypliny Historia)

2

Dr hab. prof. UJK

Katarzyna Ryszewska

N-l akademicki (reprezentant dyscypliny Historia)

3

Dr hab. prof. UJK

Edyta Majcher-Ociesa

N-l akademicki (reprezentant dyscypliny Historia)

4

Dr hab. prof. UJK

Jacek Rodzeń

N-l akademicki (reprezentant dyscypliny Historia)

5

Dr hab. prof. UJK

Katarzyna Justyniarska-Chojak

N-l akademicki (reprezentant dyscypliny Historia)

6

Dr

Agnieszka Danielewska

 

Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (nauczyciel historii i WOS, III LO im. C.K. Norwida w Kielcach)

7

Mgr

Wiesława Rutkowska

Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Archiwum Państwowe w Kielcach)

8

Mgr

Waldemar Pukalski

Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Dyrektor I LO w Kielcach)

9

 

Filip Łoboda

Student kierunku Historia

10

 

Piotr Kozieł

Student kierunku Historia

Skip to content