Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Dobre praktyki

W roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021, w ramach DOBRYCH PRAKTYK, podjęto następujące działania:
1.) Jeden dzień wolny w tygodniu roboczym dla studentów Historii (II roku II stopnia) – bardzo ceniony przez nich z tytułu przygotowywania pracy dyplomowej.
2.) Współpraca ze szkołami średnimi (odczyty, wykłady; udział ekspercki pracowników IH w komisjach konkursowych; co ma wymiar reklamy, wśród społeczności uczniowskiej w/w instytucji);
3.) Współpraca z Archiwum Państwowym w Kielcach w organizowaniu cyklicznych, co miesięcznych sympozjów (Spotkanie ze Źródłem Historycznym): na które zapraszani są także studenci Historii;
4.) Organizacja cyklicznej Olimpiady Historycznej dla szkół podstawowych i średnich regionu kielecko-radomskiego i konkursu ziemiańskiego (co stanowi okazję do propagowania wiedzy o Instytucie Historii wśród przyszłych, potencjalnych studentów);
5.) Aktywność trzech studenckich kół naukowych (Regionaliści, Judaica, Przyjaciół AK) działających w IH;
6.) Studenci mają dostęp, poprzez stronę IH, do pełnej dokumentacji, dotyczących kształcenia, tj.:
– harmonogramu realizacji programu studiów I i II stopnia;
– wnioski w sprawach dotyczących toku studiów (wznowienia, powtarzanie roku, itp.);
– wnioski w kwestii pomocy socjalnej;
– przekierowanie na stronę Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami;
– dostęp do informacji na stronie internetowej, dotyczący opiekunów poszczególnych lat na kierunku Historia (I i II stopień);
7.) Możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji, poprzez udział w kursach w ramach projektu AKCELERATOR.

 

Studenci pierwszych lat (w tym także na II stopniu), są informowani przez Dyrekcję oraz opiekunów roku o  możliwości skorzystania z pomocy CWOzN. 

 

 W razie potrzeb, z konkretnymi problemami, studenci (będący osobami niepełnosprawnymi) mogą zgłaszać się do Dyrekcji IH; podobnie jak pracownicy Instytutu, w zakresie organizacji wsparcia procesu kształcenia w/w osób.