Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Historia Instytutu

Studenci przed budynkiem Rektoratu

Początki Instytutu Historii sięgają 1970 r., kiedy powołano Samodzielny Zakład Historii w ramach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Funkcję kierownika i organizatora Zakładu pełnił doc. dr hab. Zenon Guldon, a następnie od 1974 r. doc. dr hab. Wacław Urban. 14 lutego 1976 r. Zakład został przekształcony w Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Od 2000 r. Instytut funkcjonował w ramach Wydziału Humanistycznego Akademii Świętokrzyskiej. Od 2011 r. Instytut wchodzi w skład Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach, który posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora (od 1989 r.) i doktora habilitowanego (od 2002 r.) w zakresie historii.

Pierwszym dyrektorem Instytutu Historii został prof. dr hab. Wacław Urban (do 30 września 1981 r.), a następnie kolejno funkcję tę sprawowali: prof. dr hab. Józef Ławnik (do 30 listopada 1984 r.), prof. dr hab. Stefan Iwaniak (do 30 czerwca 1986 r.), ponownie prof. Józef Ławnik (do 30 listopada 1988 r.), prof. dr hab. Adam Massalski (do 30 sierpnia 1996 r.), prof. dr hab. Wiesław Caban (do 30 września 1999 r.), prof. dr hab. Jacek Wijaczka (do 30 kwietnia 2001 r.), ponownie prof. dr hab. Wiesław Caban (do 30 września 2005 r.), prof. dr hab. Jadwiga Muszyńska (do 30 września 2008 r.), prof. dr hab. Waldemar Kowalski (do 30 września 2012 r.), dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska (do 31 sierpnia 2020).  Od 1 września 2020 r. dyrektorem Instytutu jest dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys. 

W Instytucie zatrudnionych jest 24 nauczycieli akademickich, w tym 6 z tytułem profesora. Od 1999 r. Instytut wydaje czasopismo Almanach Historyczny.

Instytut Historii prowadzi studia historyczne I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie) i III stopnia (doktoranckie). Studenci na historii kształcą się w kierunku nauczycielskim i dziedzictwa kulturowego oraz historii kultury i zarządzania jej dobrami.

Do dyspozycji studentów są nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i sala komputerowa (na 20 stanowisk). Studenci mogą korzystać też z wypożyczalni i czytelni zlokalizowanej obok w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Studia historyczne w Instytucie dają absolwentom ogólne wykształcenie humanistyczne oraz przygotowują do pracy w instytucjach kultury, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego, w placówkach muzealnych, archiwach i szkolnictwie.

Skip to content