Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Olimpiada historyczna dla szkół ponadgimnazjalnych

Laureaci 46 OH

Drodzy Państwo!!!
Szanowni Olimpijczycy!

 

Znamy już finalistów 46 edycji Olimpiady Historycznej w Okręgu Kieleckim. W tym roku wygrana przypadła uczniom szkół radomskich i kieleckich:

I miejsce :Tymoteusz Mętrak – LO im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach
II miejsce: Piotr Markowski – VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu
III miejsce: Filip Wojtalik – II LO im. M. Konopnickiej w Radomiu

 

Laureatom gratulujemy i życzymy sukcesu na finale Olimpiady Historycznej w Gdańsku na początku kwietnia br.
Wszystkim uczestnikom zaś pragniemy serdecznie podziękować za udział, pogratulować wiedzy, którą wykazali się w czasie zmagań okręgowych i zachęcamy do uczestnictwa w zawodach 47 OH. Ruszamy we wrześniu 2020 roku!!!
Prosimy o śledzenie niniejszej strony, gdzie będą na bieżąco podawane aktualności związane z olimpiadą historyczną!

 

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Kielcach

Eliminacje ustne – wykaz komisji

Zgodnie z zapowiedzią, poniżej w plikach formatu pdf zamieszczono listę uczestników eliminacji ustnych OH w Okręgu Kieleckim.

 

Wykaz sporządzono wg Komisji. Podano w nim nr komisji, salę i dane personalne uczestników.

 

Do zobaczenia!!
Komitet Okręgowy OH w Kielcach

Komisja nr 1 sala A-104

Komisja nr 2, sala A-105

Komisja nr 3, sala A-106

Wyniki eliminacji pisemnych 46 edycji OH w Okręgu Kieleckim

Szanowni Państwo!!!

Zamieszczamy poniżej w formacie pdf listę uczestników eliminacji ustnych 46 edycji OH w Okręgu Kieleckim.

Eliminacje odbędą się w dniu 21 stycznia 2020 r. w godz. 8.30-15.00.

 

Zawody zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach dydaktycznych Instytutu Chemii, s. A-104; A-105; A-106 (I piętro), czyli w tym samym miejscu co w zeszłym roku!

 

Lista uczestników przypisanych do poszczególnych komisjach zostanie zamieszczona w 17 stycznia (piątek).
W razie wątpliwości proszę dzwonić!

 

Sekretarz Komitetu Okręgowego OH w Kielcach
dr hab. prof. Jerzy Gapys

Lista uczestników eliminacji ustnych. 21.01.2020

Eliminacje pisemne etapu okręgowego 46 edycji O.H. w Okręgu Kieleckim

Drodzy Państwo!

Poniżej Pismo Przewodnie eliminacji pisemnych i ustnych etapu okręgowego 46 edycji O.H w Okręgu Kieleckim.

 

W kolejnych dokumentach Państwo znajdziecie listę uczestników zakwalifikowanych do eliminacji pisemnych.

 

Spotykamy się 11 stycznia 2020 r. (sobota) o 9.30 w Holu CJO, tam gdzie w zeszłym roku.

 

Ubrania zostawiamy w szatni. Po krótkiej odprawie przejdziemy do budynku Wydziału Humanistycznego UJK pod sale nr 58, gdzie odbędą się eliminacje pisemne.

 

Początek eliminacji godz. 10.00.

 

Pismo przewodnie

Lista uczestników eliminacji pisemnych

 

Szczegóły Państwo znajdziecie w Piśmie Przewodnim!
Proszę o uważną lekturę dokumentów!!!
W razie pytań, jestem do dyspozycji Państwa!

dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys
Sekretarz Komitetu Okręgowego O.H w Kielcach

XLVI EDYCJA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 2019/2020

DRODZY PAŃSTWO!

UCZNIOWIE!

Informujemy, że ruszyła XLVI edycja Olimpiady Historycznej w roku 2019/2020.

Tegoroczna edycja Olimpiady Historycznej dla szkół średnich (ponadpodstawowych) odbywać będzie się według tych samych zasad, które obowiązywały w poprzednich latach (z małymi modyfikacjami, o których ogólnie poniżej).

Przypominamy najważniejsze kwestie:

  1. Rejestracja czyli akces szkoły i uczniów do udziału w Olimpiadzie Historycznej możliwy jest tylko drogą elektroniczną. Rejestracji online dokonują Komisje Szkolne na stronie olimpiadahistoryczna.pl- http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl – zakładka formularz zgłoszeniowy na wspomnianej stronie. Rejestracji można dokonywać do 4 listopada 2019 r.

 

  1. Całość I etapu, tzw. szkolnego prowadzą Komisje Szkolne lub Międzyszkolne. Podobnie jak w trzech ostatnich edycjach Olimpiady eliminacje I etapu w całości będą przebiegać w szkołach i odbędą się na tych samych zasadach, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich trzech lat. Różnica polega na tym, że w tym roku nauczyciele otrzymają bardziej szczegółowe karty oceny, ponadto we wszystkich szkołach, które przystąpią do Olimpiady, uczniowie będą w czasie eliminacji ustnych odpowiadali na pytania przygotowane przez Zespół Ekspertów. Pytania zostaną dostarczone do szkół do połowy listopada 2019 .

 

  1. Po zakończonych eliminacjach szkolnych, Komisje Szkolne przesyłają tradycyjną pocztą do Komitetu Okręgowego OH w Kielcach (Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce), protokoły z eliminacji I stopnia, prace badawcze uczniów oraz zgody uczestników na przetwarzanie danych (formularze są do pobrania na stronie www.olimpiadahistoryczna.plhttp://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/ i na stronie Komitetu Okręgowego w Kielcach – //ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_srednie/ . Uczniowie są też zobowiązani do wypełnienia oświadczenia o samodzielności przygotowanej pracy. Nowością jest wypełnianie oświadczeń o przetwarzaniu danych nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiady. Te dokumenty wysyłamy razem z protokołami z I etapu. Dokumentację należy dostarczyć do 30 listopada 2019 r.

 

  1. Proszę śledzić stronę olimpiadahistoryczna.plhttp://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/ pojawią się tam wkrótce tegoroczne tematy prac pisemnych I etapu. Te dane zostaną zamieszczone też na stronie Komitetu Okręgowego w Kielcach: //ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_srednie/

 

  1. Aktualne ogłoszenia i wyniki kwalifikacji/eliminacji będą ogłaszane na stronie Komitetu Okręgowego

//ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_srednie/

 

  1. Na etapie szkolnym, autorzy prac pisemnych ocenionych najwyżej (4+, 5, 6) są dopuszczani do eliminacji ustnych przeprowadzanych przez komisje szkolne. Do etapu okręgowego kwalifikowani są automatycznie wszyscy uczestnicy, którzy otrzymają w eliminacjach ustnych oceny 4+ i wyższe (w sumie 80 pkt. I więcej z całego etapu).

 

  1. Szczegółowe informacje dotyczące II etapu (etapu okręgowego) eliminacji podamy po zakończeniu rejestracji i spłynięciu dokumentacji ze szkół.

 

  1. Poniżej zamieszczono harmonogram 46 OH, regulamin, wzór protokołu eliminacji I stopnia, wzór oświadczenia o samodzielności pracy, wzór oświadczeń ucznia i nauczyciela na zgodę o przetwarzaniu danych osobowych.

Komitet Okręgowy

Olimpiady Historycznej
w Kielcach

 

Harmonogram XLVI OH

Regulamin XLVI OH

 

Formularze:

Protokół eliminacji szkolnych XLVI OH

 

Oświadczenia i zgody:

Oświadczenie o samodzielności

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych

Zgoda ucznia na przetwarzanie danych

 

Wszelkich informacji na temat olimpiady udziela

 

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys

tel. 502 – 072 -247

mail: jgapys@ujk.edu.pl

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys

502 – 072 -247
jgapys@ujk.edu.pl

NOWY ADRES
Instytut Historii UJK, (ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce).