Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Olimpiada historyczna dla szkół ponadgimnazjalnych

TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLVII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLVII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Starożytność: Genialny wódz i polityk czy awanturnik żądny władzy? Scharakteryzuj sylwetkę Aleksandra Macedońskiego i oceń rolę, jaką odegrał w dziejach starożytnego świata.

Średniowiecze: „Polska trzech Bolesławów” – porównaj i oceń politykę zagraniczną za panowania Bolesławów – Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego.

Nowożytność: Bezkrólewia i ich wpływ na kształtowanie się ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Historia XIX wieku: Porównaj proces zjednoczenia Niemiec i Włoch w XIX w.

Historia XX wieku: Wyjaśnij przyczyny i przedstaw skutki konfliktów zimnej wojny.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Porównaj kompetencje władzy wykonawczej w konstytucjach II Rzeczypospolitej.

Historia regionu: Rok 1918 i jego konsekwencje w Twoim regionie.

 

Zestawy pytań za pośrednictwem Sekretarza Okręgowego w Kielcach zostaną przekazane do szkół w połowie listopada. W związku z tym proszę wskazać/podać właściwy mail, na który przesłane będą pytania.

 

Najlepiej taką informację przesłać na mail Sekretarza: jgapys@ujk.edu.pl

 

XLVII EDYCJA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 2020/2021

DRODZY PAŃSTWO!

UCZNIOWIE!

Informujemy, że ruszyła XLVII edycja Olimpiady Historycznej w roku 2020/2021. Tegoroczna edycja Olimpiady Historycznej dla szkół średnich (ponadpodstawowych) odbywać będzie się według tych samych zasad, które obowiązywały w poprzedniej edycji konkursu. Przypominamy najważniejsze kwestie:

 

Rejestracja on-line

Rejestracja czyli akces szkoły i uczniów do udziału w Olimpiadzie Historycznej możliwy jest tylko drogą elektroniczną. Rejestracji on – line dokonują Komisje Szkolne na stronie http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl – zakładka formularz zgłoszeniowy na wspomnianej stronie. Formularz zostanie udostępniony wkrótce. Rejestracji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie – do 9 listopada 2020 r.  Ważna kwestia, w obecnej edycji Olimpiady nie ma możliwości wpisania uczniów do formularza po tym terminie. Proszę o tym pamiętać!

 

Etap szkolny i sprawozdawczość

Eliminacje I etapu w całości będą przebiegać w szkołach, na tych samych zasadach, jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Na początku września na stronie Olimpiady (http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/) pojawią się tematy prac badawczych. Dodatkowo zamieszczone zostaną one na stronie Komitetu Okręgowego w Kielcach: https://ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_srednie/. Nauczyciele będą oceniali prace uczniów, korzystając z kart oceny, które 10 listopada pojawią się na stronie Olimpiady (również na wyżej wskazanej stronie Komitetu Okręgowego w Kielcach). W czasie eliminacji ustnych uczniowie będą odpowiadali na pytania przygotowane przez Zespół Ekspertów Komitetu Głównego. Zestawy pytań za pośrednictwem Sekretarza Okręgowego w Kielcach zostaną przekazane do szkół w połowie listopada. W związku z tym proszę wskazać/podać właściwy mail, na który przesłane będą pytania.

 

Najlepiej taką informację przesłać na mail Sekretarza: jgapys@ujk.edu.pl

 

Po zakończonych eliminacjach szkolnych, Komisje Szkolne przesyłają tradycyjną pocztą do Komitetu Okręgowego OH w Kielcach (ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce) następujące dokumenty:

 

a) prace badawcze wraz z kartami oceny,

b) protokół eliminacji szkolnych XLVII OH,

c) oświadczenia uczniów o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej,

d) zgody uczniów na przetwarzanie danych,

e) zgody nauczycieli na przetwarzanie danych,

 

Dokumentację należy dostarczyć do 30 listopada 2020 r

 

Wszystkie formularze są dostępne na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl) i http://www.ujk.edu.pl/ihis/category/szkoly/olimpiada_srednie/. Zamieszczamy je też poniżej: harmonogram 47 OH, regulamin OH, formularz protokołu eliminacji szkolnych (I etap), formularz oświadczenia o samodzielności pracy, formularze oświadczeń ucznia i nauczyciela na zgodę o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące II etapu (etapu okręgowego) eliminacji podamy po zakończeniu rejestracji i spłynięciu dokumentacji ze szkół.

 

Aktualne ogłoszenia i wyniki kwalifikacji/eliminacji będą ogłaszane na stronie Komitetu Okręgowego w Kielcach: http://www.ujk.edu.pl/ihis/category/szkoly/olimpiada_srednie/

 

Komitet Okręgowy

Olimpiady Historycznej w Kielcach

 

 

Wszelkich informacji na temat olimpiady udziela

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys

502 – 072 -247
jgapys@ujk.edu.pl

 

Regulamin XLVII OH

Harmonogram XLVII OH na rok szkolny 2020-2021

Protokół eliminacji szkolnych XLVII OH

Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej

Zgoda ucznia na przetwarzanie danych

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys

502 – 072 -247
jgapys@ujk.edu.pl

NOWY ADRES
Instytut Historii UJK, (ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce).