Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Konferencje

Międzynarodowa konferencja poświęcona losowi polskich więźniów w obozie KL Sachsenhausen!

Międzynarodowa konferencja poświęcona losowi polskich więźniów w obozie KL Sachsenhausen

 

Instytut Pamięci Narodowej, Miasto Kielce oraz Muzeum i Miejsce Pamięci KL Sachsenhausen organizują konferencję on-line pt. „Polscy więźniowie w KL Sachsenhausen. Upamiętnienie generała Bolesława Roi”, 16 czerwca o godz. 16.00 na IPN TV.

 

 

Od chwili wybuchu II wojny światowej w 1939 roku  Niemcy rozpoczęli akcje eksterminacji przedstawicieli wszystkich grup społecznych, głównie polskiej inteligencji. Te tragiczne wydarzenia są w niewielkim stopniu obecne w świadomości historycznej zarówno społeczeństwa polskiego, jak i zagranicznego.

W 2020 roku, z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu KL Sachsenhausen, na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego znajdującego się w okolicach Berlina, został postawiony pomnik generała dywizji Bolesława Jerzego Roi – jednego z czterech sygnatariuszy rozkazu o powołaniu niepodległego Wojska Polskiego. To upamiętnienie stało się pretekstem do ponownego podjęcia tematyki związanej z losami polskiej inteligencji, polskich więźniów w obozie Sachsenhausen.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania postaci generała Bolesława Roi, okoliczności  jego aresztowania i osadzenia oraz śmierci w KL Sachsenhausen. Ponadto zostanie podjęta problematyka pobytu polskich więźniów w tym obozie, a także aresztowań inteligencji na okupowanych ziemiach polskich. Zostaną także omówione kwestie  kwalifikacji prawnej zbrodni niemieckich na inteligencji polskiej w czasie II wojny światowej.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Konferencja on-line

Polscy więźniowie w KL Sachsenhausen. Upamiętnienie generała Bolesława Roi

16 czerwca 2021 r.

godz. 16:00

 

Program:

dr Aleksandra Anna Kozłowska (Łódź) – Śmierć gen. dyw. Bolesława Roi (1876-1940) w świetle dokumentów i wspomnień

 

dr Astrid Ley (Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen) – Polscy więźniowie w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen

 

dr Joanna Lubecka (IPN)  – „Alle Professoren raus!” Aresztowanie krakowskich naukowców i ich pobyt w Sachsenhausen (6 listopada 1939 – 8 lutego 1940)

 

dr Marcin Przegiętka (IPN)  – Aresztowania i deportacje do obozów koncentracyjnych inteligencji polskiej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy (1940 r.)

 

dr Maciej Mazurkiewicz  – Akcja „Inteligencja” a zbrodnia ludobójstwa

 

 

Film promujący z udziałem Pana Prezydenta Kielc oraz Prezesa IPN 

Informacje o konferencji – PL

Informacje o konferencji – DE, ENG

 

Konferencja naukowa – Medicina antiqua, mediaevalis et moderna Historia – filozofia – religia II

 

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Zaprasza na konferencję naukową

 

Medicina antiqua, mediaevalis et moderna

Historia – filozofia – religia II

 

8-9 czerwca 2021 roku

 

 

Wtorek – 8 czerwca 2021 r.

 

10.00-10.15 – otwarcie konferencji: JM Rektor UJK, prof. dr hab. Stanisław Głuszek  

 

Moderator: dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka, prof. UJK

 

10.15-10.35 – Ks. dr Paweł Tambor (WSD Kielce / Wydział Filozofii KUL / Collegium Medicum UJK) Medycyna jako nauka interdyscyplinarna – refleksje metodologiczne.

 

10.35-10.55 – prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (Katedra Filologii Klasycznej, UŁ) Autoepitafium Markellosa, lekarza z Side.

 

10.55-11.15 – dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK (Instytut Historii UJK) Mocz i jego charakterystyka w wybranych traktatach średniowiecznych.

 

11.15-11.35 – prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Instytut Historii, UG) Lekarze w nadmorskich kurortach w XIX wieku i ich porady.

 

11.35-11.50 – przerwa 

 

Moderator: prof. dr hab. Marek Przeniosło

 

11.50-12.10 – dr hab. Elwira Kaczyńska, prof. UŁ (Katedra Filologii Klasycznej, UŁ) Kreteńskie misje lekarzy z Kos w świetle źródeł epigraficznych.

 

12.10-12.30 – dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK (Instytut Historii UJK) Zdrowotne pericula w rodzinie magnackiej pierwszej połowy XVII wieku w świetle korespondencji Gabriela Tęczyńskiego (1575-1617), wojewody lubelskiego i jego żony Elżbiety z Radziwiłłów (1585-1618).

 

12.30-12.50 – dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, prof. UAM (Wydział Historii UAM) Menopauza w osiemnastowiecznych tekstach medycznych.

 

12.50-13.20 – dyskusja

 

13.20-14.30 – przerwa

 

Moderator: dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK

 

14.30-14.50 – dr Piotr Kardyś (O/PTH Skarżysko-Kamienna) XV-wieczny rękopis o treści medycznej z dawnej biblioteki klasztoru cystersów w Henrykowie. Zawartość, użytkownicy, recepcja na przestrzeni wieków.

 

14.50-15.10 – dr Anna Głusiuk (Katedra Średniowiecza, Wydział Nauk Historycznych, UKSW) Ciąża, poród, opieka nad matką i noworodkiem na podstawie traktatu Michele Savonarola De regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium.

 

15.10-15.30 – prof. dr hab. Małgorzata Przeniosło, prof. dr hab. Marek Przeniosło (Instytut Pedagogiki UJK w Kielcach, Instytut Historii UJK w Kielcach) Profesorowie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1918-1939.

 

15.30-15.50 – dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK (Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK) Obraz zarazy w folklorze polskim.

 

15.50-16.10 – przerwa

 

Moderator: dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

 

16.10-16.30 – dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka, prof. UJK (Instytut Historii UJK) Obraz choroby w Liber principium sapientiae Abrahama ibn Ezry.

 

16.30-16.50 – dr hab. Agnieszka Maciąg-Fiedler (Instytut Języka Polskiego PAN) Res michi celestes astant medycyna cudowna Mikołaja z Polski.

16.50-17.10 – dr Agnieszka Pawłowska-Kubik (Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT, Gdański Uniwersytet Medyczny) Opisy egzenteracji zwłok władców w nowożytnej Rzeczypospolitej – problematyka badawcza.

 

17.10-17.30 – Piotr Kądziela (Instytut Historii UJK) Katedra Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach II Rzeczypospolitej.

 

17.30-18.00 – dyskusja

 

 

 

 

 

Środa – 9 czerwca 2021 r.

 

Moderator: dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK

 

9.00-9.20 – dr inż. Anna Maria Wajda (Wydział Teologiczny, UPJP II w Krakowie) Pijawka jako biblijny symbol nienasycenia na kanwie jej zastosowania w hirudinoterapii.

 

9.20-9.40 – dr Agata Sowińska (Katedra Filologii Klasycznej, UŚ) Człowiek w średniowiecznych pismach hermetycznych: astrologica et divinatoria. 

 

9.40-10.00 – dr Dominika Burdzy (Instytut Historii UJK) Opieka nad ubogimi i chorymi w szpitalu Św. Ducha de Saxia w Sandomierzu w XVI wieku.

 

10.00-10.20 – dr Katarzyna Justyniarska-Chojak (Instytut Historii UJK) Apteki i ich wyposażenie w świetle mieszczańskich inwentarzy pośmiertnych (XVI-XVIII wiek).

 

10.20-10.40 – przerwa

 

Moderator: dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK

 

10.40-11.00 – dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK (Instytut Historii UJK) Nosos i poliorkia. Choroby w helleńskim obozie wojskowym.

 

11.00-11.20 – Olimpia Skieterska (UB) Święci lekarze Kosma i Damian – leczenie i uzdrawianie w III w. n.e.

 

11.20-11.40 – dr Anna Maria Lasek (Instytut Filologii Klasycznej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM) Przedstawienia wybranych objawów chorobowych w Dionysiaka Nonnosa z Panopolis w świetle współczesnej wiedzy medycznej.

 

11.40-12.00 – Paula Wydziałkowska (Zakład Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze, UMK) Choroba jako kwestia społeczno-medyczna w optyce i doświadczeniach polskich podróżników XVIII wieku – stan badań.

 

12.00-12.20 – Katarzyna Płaczek (Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Neofilologii, UAM) Wpływ retoryki na wybrane aspekty hiszpańskiego piśmiennictwa medycznego przełomu XVI i XVII wieku.

 

12.20-12.50 – dyskusja

 

Zakończenie konferencji

 

Link do konferencji w aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1qeKdYQKBdo0GNnJcTmxlwgXqf4_za7C09fFTpoePJc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5256640-7200-4bfc-8a5d-ad5f6e3a2eeb&tenantId=898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344

V SEMINARIUM ARCHEOMETALURGICZNE

V SEMINARIUM ARCHEOMETALURGICZNE

Ekstensywny nurt produkcji żelaza na ziemiach polskich w starożytności”.

Milanowska Wólka, 29 października – 1 grudnia  2019 r.

 

Organizator:   Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy Dr hab. Szymon Orzechowski prof. UJK

 

  1. 11.2019, PIĄTEK

 

od 15.00

 

Rejestracja uczestników w Centrum  Edukacyjnym w Milanowskiej Wólce, Milanowska Wólka 18a, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie

(tel. +48 41 3177064)
http://www.
centrum.scdn.pl

 

19.00

Kolacja

 

 

 

30.11.2019,  SOBOTA

 

8.00-9.00

Śniadanie

 

9.30-9.40

Rozpoczęcie obrad, powitanie uczestników

 

9.40-10.10

Szymon Orzechowski (Instytut Historii UJK Kielce)

Dwa nurty w starożytnym hutnictwie na ziemiach polskich i ich wzajemne relacje

10.10-10.40

Magdalena Piotrowska (Instytut Archeologii UŁ)

Ślady  metalurgii żelaza na stanowisku Łosino 15 z Pomorza Środkowego na tle innych znalezisk związanych ze starożytnym hutnictwem

 

10.40-11.10

 

 

Ewa  Bokiniec (Instytut Archeologii UMK w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu)

Obiekty związane z produkcją żelaza w ostatnich wiekach starożytności  na Ziemi Chełmińskiej

 

11.10-11.40

Adam Telążka (Instytut Archeologii UAM w Poznaniu)

Na styku dwóch kultur  – starożytne hutnictwo  żelaza w Wielkopolsce

 

11.40-12.10

Przerwa na kawę

12.10-12.40

Stachowiak Paweł (Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy)

Z dymarzem po sąsiedzku – warsztaty hutnicze w obrębie osad mieszkalnych kultury luboszyckiej.

                 

12.40-13.10

 Kamil Kaptur (Muzeum Archeologiczne i Rezerwat w Krzemionkach)

Obszary hutnicze na północ od Kamiennej. Niezależne regiony produkcyjne czy tereny kontrolowane przez Centrum ?

 

13.10-14.00

Dyskusja

 

14.30-15.30

Obiad

 

16.00-16.30

Przemysław Dulęba (Instytut Archeologii UWr), Paweł Madera (Muzeum Miejskie Wrocławia)

Relikty celtyckich pieców hutniczych ze stanowiska 12 w miejscowości Warkocz na Dolnym Śląsku.

 

16.30-17.00

Szymon Orzechowski (Instytut Historii UJK Kielce)

Co łączy kurhany typu rostołckiego z hutnictwem żelaza na Podlasiu ?

 

17.00-17.30

Paweł Król ( Muzeum Narodowe w Kiecach)

Inwentaryzacja stanowisk starożytnego hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich – największa archeologiczna akcja ankietowa w Europie.

17.30-18.00

Iwona Kowalczyk-Mizerakowska (PMA Warszawa), Renata Ciołek (Instytut Archeologii UW)

Znaleziska importów rzymskich w rejonach starożytnych centrów hutniczych na ziemiach Polski. Prezentacja książki pt. “Finds of Roman imports in the areas of the ancient iron-smelting centers in Poland. Catalogue.” 

 

18.00-18.15

Urszula i Artur Jedynakowie (Pracownia Badań Archeologicznych „Labrys”,Muzeum Archeologiczne i Rezerwat w Krzemionkach)

Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 2018-2019, w

 ramach projektu rozbudowy Muzeum Starożytnego Hutnictwa

Świętokrzyskiego w Nowej Słupi.

18.15-18.50

Dyskusja i podsumowanie obrad

19.00-

Kolacja i spotkanie towarzyskie

 

 

 

1.12.2019,  NIEDZIELA  

 

8.00-9.00

Śniadanie

 

9.00-12.00

Wycieczka terenowa na Święty Krzyż.

 

 

       

Uwaga:  Wszelkie pytania (w tym problemy logistyczne) i powiadomienia prosimy kierować na kontakt: Szymon Orzechowski (simon@ujk.edu.pl) tel. 516726079.