INSTYTUT HISTORII

Święty Krzyż w źródle archiwalnym

 W dniu 29 marca  (środa) 2023 r.  w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57, odbędzie się kolejne  „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”, tematem którego będzie: „Święty Krzyż w źródle archiwalnym” .   Program spotkania: 11.00-11.15. Otwarcie obrad i promocja XI tomu „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych” 11.15-11.35. Prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Instytut Historii Uniwersytetu Jana […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Macieja Cichonia

O G Ł O S Z E N I E           Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 28.03.2023 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Macieja Cichonia Droga […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Klamki

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 02.03.2023 r. o godz. 11:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Magdaleny Klamki „Muzea Sienkiewiczowskie jako miejsca pamięci”   Promotor: Prof. dr hab. Robert Kotowski […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Roberta Piwko

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 22.02.2023 r. o godz. 11:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Roberta Piwko „Towarzysząc klasie robotniczej w marszu do socjalizmu!”. Stronnictwo Demokratyczne w województwie kieleckim […]

Czytaj więcej

Spotkania ze źródłem archiwalnym

„Spotkania ze źródłem archiwalnym” to cykliczne spotkania, których tematyka dotyczy ważnych wydarzeń dla regionu i kraju, a także zagadnień z różnych zakresów badań i okresów historycznych. W trakcie „Spotkań…” zaproszone osoby przedstawiają wyniki badań dotyczące tematu przewodniego seminarium. Wystąpienia uzupełniają prezentacje źródeł archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, związanych z tematem przewodnim danego „Spotkania…”. […]

Czytaj więcej

Uczestnicy Powstania Styczniowego w źródle archiwalnym

Szanowni Państwo, w dniu 25 stycznia  (środa) 2023 r.  odbędzie się pierwsze w tym roku  „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”, tematem którego będą: „”. Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Archiwum Państwowym w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57. Program spotkania: 12.00-12.20. Otwarcie obrad […]

Czytaj więcej
Skip to content