INSTYTUT HISTORII

Plany zajęć

      Plany zajęć w roku akademickim 2021/2022 – semestr zimowy     KIERUNEK HISTORIA Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) I rok I rok, I stopień     Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) II rok II rok, I stopień   Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) III rok III rok, I stopień   KIERUNEK HISTORIA […]

Czytaj więcej

Erasmus

  Szanowni Państwo, Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej otwiera dodatkowy nabór dla studentów na wyjazdy do zagranicznych uczelni na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 oraz na praktyki letnie od lipca do września 2022 w ramach programu Erasmus+ KA103. Rekrutacja potrwa do 5 listopada br. Formularz zgłoszeniowy online oraz szczegółowe informacje, w tym zasady […]

Czytaj więcej

Regulamin dyplomowania

Studentów przygotowujących prace dyplomowe obowiązuje w Instytucie Historii „Regulamin dyplomowania” oraz  Zasady przygotowania i oceny prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) w Instytucie Historii.  

Czytaj więcej

Podania i wnioski do pobrania

Czytaj więcej

Ankiety samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia

Historia I stopień Historia II stopień

Czytaj więcej

Praktyki

Instytutowy opiekun praktyk:     Kierunkowy opiekun praktyk:  dr hab. prof. UJK Anita Młynarczyk-Tomczyk (41) 349-73-18 amlynarczyk@ujk.edu.pl   Dokumentacja praktyk zawodowych i dydaktycznych w Instytucie Historii   Podstawę prawną do realizacji do studenckich praktyk zawodowych i dydaktycznych stanowią:   -Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. […]

Czytaj więcej
Skip to content