INSTYTUT HISTORII

Plany zajęć

        Plany zajęć w roku akademickim 2022/2023 – semestr zimowy     KIERUNEK HISTORIA Plan zajęć – semestr zimowy

Czytaj więcej

Regulamin dyplomowania

Dyplomowanie (Weryfikacja założonych efektów uczenia się dokonywana na zakończenie cyklu kształcenia) Przygotowanie pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy są podstawowymi sposobami weryfikacji kierunkowych efektów uczenia się na zakończenie cyklu kształcenia. Zasady dyplomowania i wymogi formalne dotyczące przygotowania prac dyplomowych są określone w regulaminie dyplomowania. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, jeżeli: osiągnie wszystkie kierunkowe efekty uczenia […]

Czytaj więcej

Erasmus

  Karty przedmiotów Drodzy Studenci Dnia 24 października (poniedziałek) Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej rozpoczyna DODATKOWY NABÓR STUDENTÓW na studia i praktyki w zagranicznych uczelniach i instytucjach w SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 w ramach programu Erasmus+ KA131. Rekrutacja potrwa DO 18 LISTOPADA 2022 R. Formularz zgłoszeniowy online oraz szczegółowe informacje, w tym zasady naboru i realizacji […]

Czytaj więcej

Podania i wnioski do pobrania

Czytaj więcej

Ankiety samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia

Historia I stopień Historia II stopień

Czytaj więcej

Praktyki

Instytutowy opiekun praktyk:     Opiekun praktyk dydaktycznych przedmiotu Historia w szkole podstawowej (I stopień) i ponadpodstawowej (II stopień) oraz niedydaktycznych (I i II stopnia):  Dr hab. prof. UJK Anita Młynarczyk-Tomczyk Pokój 360 (41) 349-73-17 amlynarczyk@ujk.edu.pl     Opiekun praktyk dydaktycznych przedmiotu Historia i Teraźniejszość w szkole ponadpodstawowej oraz Wiedzy o Społeczeństwie w szkole podstawowej […]

Czytaj więcej
Skip to content