INSTYTUT HISTORII

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami (SON)

Zapewniamy studentom wyrównanie szans w dostępie do kształcenia ze względu na stan zdrowia
lub specyfikę niepełnosprawności. W SON można w warunkach zapewniających dyskrecję porozmawiać o wpływie sytuacji zdrowotnej oraz ustalić zakres racjonalnych rozwiązań stanowiących wsparcie w procesie studiowania.

 

Studenci, którzy zarejestrują się z SON mogą:

  • ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego (m.in.: zezwolenie na zwiększenie dopuszczalnej absencji, indywidulany tryb i warunki odbywania zajęć, dodatkowe godziny z zajęć, które sprawiają studentowi trudności),
  • ubiegać się o zmiany trybu zdawania i egzaminów i uzyskiwania zaliczeń (m. in.: wydłużenie czasu trwania egzaminu, zamiana formy sprawdzania wiedzy, zmiana organizacji sesji egzaminacyjnej),
  • uzyskać informację o rozwiązaniach technologicznych mających na celu wyrównanie szans (m. in.: możliwość adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb studenta przez tyfloinformatyka- powiększony druk, forma elektroniczna, wypożyczenie dyktafonu i zgoda na nagrywanie wykładów),
  • ubiegać się o wsparcie asystenta (asystencja przy sporządzaniu notatek, przy przemieszczaniu się lub biblioteczna i związana z prowadzeniem badań naukowych),
  • korzystać z usługi transportowej samochodem specjalizowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania ( na terenie Kielc) na zajęcia dydaktyczne,
  • uczestniczyć w alternatywnych zajęciach z wychowania fizycznego (szeroka oferta ciekawych zajęć m.in. zajęcia na pływalni, ćwiczenia usprawniające, nordic walking),
  • ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (jest to pomoc materialna niezależna od dochodu, wysokość stypendium jest zależna od stopnia niepełnosprawności),

 

Miesięczne stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych wg stopnia niepełnosprawności:

  • Znaczny stopień niepełnosprawności –450 zł,
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 350 zł,
  • Lekki stopień niepełnosprawności – 300 zł

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

Zasadniczym celem Punktu Interwencji Kryzysowej jest udzielanie wszechstronnej pomocy dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji lub z innych powodów potrzebują pomocy oraz konsul­tacji specjalistów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://cwozn.ujk.edu.pl,  oraz pod numerem telefonu 41 349-78-78.

Skip to content