Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 

Studenci, którzy zarejestrują się w Centrum Wsparcia mogą:

 • ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego (m.in.: zezwolenie na zwiększenie dopuszczalnej absencji, indywidulany tryb i warunki odbywania zajęć, dodatkowe godziny z zajęć, które sprawiają studentowi trudności),
 • ubiegać się o zmiany trybu zdawania i egzaminów i uzyskiwania zaliczeń (m. in.: wydłużenie czasu trwania egzaminu, zamiana formy sprawdzania wiedzy, zmiana organizacji sesji egzaminacyjnej),
 • uzyskać informację o rozwiązaniach technologicznych mających na celu wyrównanie szans (m. in.: możliwość adaptacji materiałów dydaktycznych zgodnie z potrzebami studenta – powiększony druk, forma elektroniczna, wypożyczenie laptopa, lupy elektronicznej  dyktafonu oraz zgoda na nagrywanie wykładów),
 • ubiegać się o wsparcie asystenta (asystencja przy sporządzaniu notatek, przy przemieszczaniu się lub biblioteczna i związana z prowadzeniem badań naukowych),
 • korzystać z usługi transportu samochodem specjalizowanym do przewozu osób
  z niepełnosprawnościami na terenie Uczelni ( w określonych przypadkach),
 • ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dla osób posiadających orzeczenie
  o niepełnosprawności (jest to pomoc materialna niezależna od dochodu, wysokość stypendium jest zależna od stopnia niepełnosprawności), 
 • uczestniczyć w alternatywnych zajęciach z wychowania fizycznego (szeroka oferta ciekawych zajęć m.in. zajęcia na pływalni, ćwiczenia usprawniające, nordic walking).

Miesięczne stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • Znaczny stopień niepełnosprawności –650 zł,
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 600 zł,
 • Lekki stopień niepełnosprawności – 550 zł.

 

W  Centrum Wsparcia  w warunkach zapewniających dyskrecję można  porozmawiać
o wpływie sytuacji zdrowotnej na proces studiowania oraz ustalić zakres racjonalnych rozwiązań w trakcie studiowania.

 

W ramach działań projektu „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami” studenci i wykładowcy naszej Uczelni mogą korzystać z doradztwa edukacyjnego oraz wsparcia psychologicznego. Konsultacje prowadzone przez doradców  we współpracy z wykładowcami, mają na celu uzgodnienie najbardziej odpowiednich metod, pozwalających na przeprowadzenie zajęć w sposób dostępny oraz uwzględniający indywidualne potrzeby studentów wynikające z ich niepełnosprawności lub sytuacji zdrowotnej.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://cwozn.ujk.edu.pl/, oraz pod numerem telefonu 41 349-78-78.

Ulotka informacyjna o CWOzN- wrzesień 2023

Skip to content