Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Dr hab. Szymon Kazusek

ZAKŁAD BADAŃ PRZEMIAN KULTUROWYCH I NAUKI

dr Szymon Kazusek

Kontakt:

Pokój 385
(41) 349-7314

Zainteresowania badawcze:

Historia społeczno-gospodarcza w XVI-XVIII wieku, w tym szczególnie: dzieje handlu w Rzeczypospolitej, uwarunkowania polityczno-prawne handlu, spław wiślany, system celny w Koronie, kupiectwo w dawnej Polsce, klęski elementarne i ich wpływ na rozwój gospodarczy, Żydzi w życiu gospodarczym Rzeczypospolitej, statystyka, edytorstwo źródłowe, geografia historyczna.

 

Wykaz publikacji naukowych

Najważniejsze publikacje

patrz: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach – zakładka: Bibliografia Publikacji. 

 

Dyżury i konsultacje

Dyżur: czwartek 12.00-13.30
Konsultacje: Czwartek 10:30-12:00

Informację dla studentów:

Przepraszamy w tym momencie nie ma żadnych informacji….
Skip to content