Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Humanistycznego

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UJK na studia 2023/2024

Numer telefonu REKRUTACJA WH – 41 349 68 68    rekrutacjawh@ujk.edu.pl

 

CZERWIEC

1-30 czerwca godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów 41–349–71–42     41–349–71–06     41–349–71–10

soboty – nieczynne

 

LIPIEC

1-10 lipca godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów 41–349–71–42     41–349–71–06     41–349–71–10

soboty – nieczynne

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW: SALA NR 65

13-27 LIPCA

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

soboty w godzinach 10.00-14.00

28-29 lipca

9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów 41–349–71–42     41–349–71–06     41–349–71–10

sobota – nieczynne

SIERPIEŃ

1-31 sierpnia godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów 41–349–71–42     41–349–71–06     41–349–71–10

soboty – nieczynne

WRZESIEŃ

1-16 września godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów 41–349–71–42     41–349–71–06     41–349–71–10

soboty – nieczynne

SKŁADANIE DOKUMENTÓW: SALA NR 65

17-30 WRZEŚNIA

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

soboty w godzinach 10.00-14.00

Skip to content