Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Eliminacje okręgowe

Eliminacje okręgowe


Gratulujemy Uczestnikom, którzy zostali zakwalifikowani przez komisje szkolne do eliminacji okręgowych!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju Komitet Główny Olimpiady Historycznej Juniorów podjął decyzję o przeprowadzeniu części pisemnej  eliminacji okręgowych w formie zdalnej. Uczestnicy będą rozwiązywali test na platformie internetowej Olimpiady Historycznej. Szczegółowa instrukcja dotycząca logowania do platformy oraz przebiegu testu zostanie podana w najbliższych dniach. Przewidujemy również próbne logowanie w tygodniu poprzedzającym eliminacje. Prosimy o śledzenie komunikatów w zakładce Aktualności.  

Link: http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/ –> http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/aktualnosci 

Decyzja o sposobie przeprowadzenia eliminacji ustnych zostanie podjęta w terminie późniejszym – mamy nadzieję, że będzie można przeprowadzić je w tradycyjnej formie.

 

W zakładce Eliminacje okręgowe znajdują się szczegółowe informacje dotyczące testu oraz zagadnień na eliminacje ustne.

Link: http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/edycja-2020-2021/eliminacje-okregowe 

Poniżej zamieszczam treść z powyższego linku:

Eliminacje okręgowe polegają w części pisemnej na rozwiązaniu testu obejmującego zadania z całej podstawy programowej historii dla szkoły podstawowej:

            – zadania w teście będą miały charakter otwarty i zamknięty:

            – za cały test będzie można otrzymać 50 punktów (za każdą epokę po 10 punktów);

            – na rozwiązanie testu będzie 90 minut.

Do eliminacji ustnych zostanie zakwalifikowanych 20% uczestników z najwyższymi wynikami (jednak nie więcej niż 30 osób).

Eliminacje ustne będą polegały na:

  1. ustnym zaprezentowaniu przez uczestnika jednego z zagadnień podanych poniżej (maksymalny czas wystąpienia to 5 minut); uczestnik samodzielnie wybiera interesujące go zagadnienie;
  2. odpowiedzi na stawiane przez członków komisji pytania związane z przedstawionym uczestnika zagadnieniem;
  3. rozmowie z komisją na temat jednej lektury wybranej przez uczestnika z Wykazu opublikowanego na stronie internetowej Olimpiady. 

    Za odpowiedzi w części ustnej będzie można otrzymać 50 pkt.

Zagadnienia na eliminacje ustne:

  1. Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Rzymian.
  2. Wpływ islamu na kulturę średniowiecznej Europy.
  3. Kto i w jaki sposób wybierał królów w I Rzeczypospolitej?
  4. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe – podobieństwa i różnice.
  5. Powojenne przemieszczenia ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej – przyczyny i skutki.

Zagadnienia należy opracować w oparciu o dostępne podręczniki, ale można również wykorzystać dodatkową, dowolnie wybraną literaturę.

 

Komitet Okręgowy

Olimpiady Historycznej Juniorów w Kielcach