Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

III EDYCJA GIMNAZJALNEJ OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 2018/2019

DRODZY PAŃSTWO!

UCZNIOWIE!

 

Informujemy, że ruszyła III edycja Gimnazjalnej Olimpiady Historycznej w roku 2018/2019. Akces szkoły i uczniów do udziału w Olimpiadzie Historycznej możliwy jest tylko drogą elektroniczną. Przewodniczący powołanej przez dyrektora szkoły Komisji Szkolnej informuje właściwy Komitet Okręgowy o przystąpieniu szkoły do zawodów zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej Olimpiady (www.olimpiadahistoryczna.pl à http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na wspomnianej stronie! Rejestracja będzie możliwa od 10 września 2018 r.

Całość I etapu, tzw. szkolnego prowadzą Komisje Szkolne. Komisje Szkolne zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji przebiegu I etapu w danej szkole oraz przygotowanie protokołu. Protokół wraz z ocenionymi pod względem merytorycznym i formalnym pracami uczestników części pisemnej I etapu Olimpiady oraz oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych uczestnika, Komisje przekazują/wysyłają tradycyjną pocztą do Komitetu Okręgowego w Kielcach (ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce). W przypadku braku oświadczenia, prace uczestnika nie będą oceniane.

Aktualne ogłoszenia i wyniki eliminacji będą ogłaszane na stronie Komitetu Okręgowego: //ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_gimnazjum/

Poniżej zamieszczono harmonogram III edycji OHG, wykazy tegorocznych tematów pisemnych oraz formularz oświadczenia.

 

Komitet Okręgowy

Olimpiady Historycznej w Kielcach

 

Harmonogram III OHG

OŚWIADCZENIE_2018

PRZYKŁADOWA KARTA OCENY PRACY

Wzór protokołu z eliminacji szkolnych

 


Są już tematy prac badawczych III edycji Gimnazjalnej Olimpiady Historycznej na eliminacje szkolne:

TEMATY PRAC III OHG

 

Wszelkich informacji na temat olimpiady udziela

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys

tel. 502 – 072 -247

jgapys@ujk.edu.pl