Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Koło Naukowe „Judaica”

 

Koło Naukowe „Judaica” zrzesza studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach od roku akademickiego 2020/2021

 

Opiekun koła: dr hab. Edyta Majcher-Ociesa
emajcher@ujk.edu.pl

 

Skład zarządu:

Przewodniczący: mgr Damian Kozłowski

Zastępca przewodniczącego: mgr Tomasz Świątkowski

Sekretarz: mgr Agnieszka Zięba-Dąbrowska

Skarbnik: mgr Agnieszka Malinowska

 

Cele działalności:

-poszerzanie wiedzy studentów na temat historii mniejszości żydowskiej oraz relacji polsko-żydowskich,

-wymiana informacji na temat źródeł i publikacji,

-udział w spotkaniach dotyczących historii mniejszości żydowskiej (w formie czynnej i biernej),

-współpraca z instytucjami zajmującymi się historią społeczności żydowskiej,

-wspólne zwiedzanie miejsc związanych z historią społeczności żydowskiej.

 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

-organizowanie spotkań członków koła naukowego,

-publikowanie artykułów i sprawozdań w monografiach i czasopismach, m.in. w „Świętokrzyskich Studiach Archiwalno-Historycznych”,

-udział w konferencjach naukowych,

– udział w spotkaniach i wydarzeniach realizowanych przez instytucje współpracujące.

 

Dotychczasowa działalność:

-współorganizowanie od 2013 r. cyklicznej konferencji popularnonaukowej „Społeczność żydowska w źródle archiwalnym”, miejsce obrad: Archiwum Państwowe w Kielcach,

-członek Koła jest sekretarzem konkursu ogólnopolskiego „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Organizatorzy konkursu: Świętokrzyski Sztatl w Chmielniku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, IPN Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 -W latach 2013-2015 koło organizowało „Spacery śladami społeczności żydowskiej”, podczas których studenci odwiedzili Chęciny, Bodzentyn, Starachowice, Chmielnik oraz Kielce.

-W 2012 r. członkowie Koła wspólnie z młodzieżą z Kibbutzim College of Education w Tel Avivie wzięli udział w warsztatach na temat relacji polsko-żydowskich i różnic w postrzeganiu holokaustu.

-W 2013 r. Koło uczestniczyło w warsztatach prowadzonych przez Szwedzki Komitet przeciwko Antysemityzmowi i Islamofobii. Koordynatorem strony szwedzkiej była Lena Lens. Podczas spotkania zaprezentowano platformę multimedialną Komitetu jako sposób nauczania o holocauście. Platforma jest częścią większego projektu o nazwie „What does mean human being”.

-Troje członków Koła wraz z opiekunem w dniach 30 maja-3 czerwca 2017 r. wzięło udział w warsztatach w Berlinie na zaproszenie Urzędu Miasta Kielce. Celem wyjazdu było odwiedzenie miejsc pamięci związanych z upamiętnianiem społeczności żydowskiej oraz udział w warsztatach i wykładach pt. „Narodowy socjalizm i Holokaust w edukacji historyczno-politycznej oraz kultura pamięci w Niemczech”.

-Pomoc organizacyjna przy „Spotkaniach ze źródłem archiwalnym”, organizatorzy: Archiwum Państwowe w Kielcach i IH UJK, Monika Poszalska

-Składanie kwiatów podczas uroczystości rocznicowych pod pomnikiem ofiar pogromu w Kielcach, 4 lipca 2019 r., Agnieszka Malinowska

 

Wystąpienia członków Koła:

-Tomasz Świątkowski (student, Instytut Historii UJK), Ogólnopolski konkurs tematyczny „Nasi sąsiedzi – Żydzi” VI edycja ,  konferencja: Społeczność żydowska w Małopolsce, 3 lipca 2019 r., Archiwum Państwowe w Kielcach i UJK

-Damian Kozłowski (student, Instytut Historii UJK), Relacje polsko-żydowskie w miasteczkach Kielecczyzny w latach 1918-1939, konferencja: Społeczność żydowska w Małopolsce, 3 lipca 2019 r., Archiwum Państwowe w Kielcach i UJK

-Dominik Flisiak (doktorant, Instytut Historii UJK), Antyżydowskie zamieszki w Kielcach z pierwszej połowy lipca 1921 roku w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach,  konferencja: Społeczność żydowska w Małopolsce, 4 lipca 2018 r., Archiwum Państwowe w Kielcach i UJK

-Monika Poszalska (doktorantka, Instytut Historii UJK, Muzeum Wsi Kieleckiej), Społeczność żydowska na łamach „Gazety Kieleckiej”, konferencja: Społeczność żydowska w Małopolsce, 4 lipca 2018 r., Archiwum Państwowe w Kielcach i UJK

 

Publikacje:

-Monika Poszalska, Łukasz Wołczyk, Sprawozdanie z realizacji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” w 2018  roku, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2019, t. VIII, s. 301-305.

-Damian Kozłowski, Tomasz Świątkowski, Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej „Społeczność żydowska w Małopolsce”, Kielce, 3 lipca 2019 roku, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2019, t. VIII, s. 333-339.

-Tomasz Świątkowski, Sprawozdanie z siódmej edycji konkursu  „Nasi sąsiedzi – Żydzi” (2019), „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2019, t. VIII, s. 353-355.

-Damian Kozłowski, Agnieszka Zięba-Dąbrowska, Sprawozdanie z cyklu „Spotkań ze źródłem archiwalnym” w 2019 roku, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2020, t. IX, s. 299-306.

-Damian Kozłowski, Sprawozdanie z otwarcia wystawy „100 lat huty <<Ludwików>> w Kielcach 1919-2019” w Muzeum Miasta Kielc, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2020, t. IX, s. 339-342.

 

Kontakt:

emajcher@ujk.edu.pl

Skip to content