INSTYTUT HISTORII

Osiągnięcia naukowe koła

Maciej Wadowski, Wpływ kolei dąbrowsko-dęblińskiej na rozwój Kielc do końca XIX wieku na łamach „Gazety Kieleckiej”. Konferencja naukowa „Z DZIEJÓW PRZEMYSŁU W KIELCACH W XIX I XX STULECIU”. Kielce 28 listopada 2012r.

Michał Brzoza, Przemysł Kielc w latach 1918-1939 na łamach „Gazety Kieleckiej”. Konferencja naukowa „Z DZIEJÓW PRZEMYSŁU W KIELCACH W XIX I XX STULECIU”. Kielce 28 listopada 2012r.

Michał Brzoza, Stosunek Ojców Kościoła do astrologii. Konferencja naukowa „Zabobony, czary i magia w Kościele starożytnym”, Uniwersytet Opolski 13 listopada 2012r.

Skip to content