INSTYTUT HISTORII

Praktyki zawodowe

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 września studenci, którzy odbyli praktykę zawodową mogą dostarczyć dokumenty kierunkowemu opiekunowi praktyk i uzyskać wpis z praktyk (w godzinach od 12:00 do 13:30, pokój 367).

Skip to content