INSTYTUT HISTORII

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

Zasadniczym celem Punktu Interwencji Kryzysowej jest udzielanie pomocy dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub z innych powodów potrzebują wsparcia oraz konsultacji specjalistów.

Pracownicy PIK współpracują z placówkami pomocowymi z regionu oraz z nauczycielami akademickimi w zakresie organizacji i realizacji kształcenia dla osób będących w kryzysie. Prowadzone są działania profilaktyczne związane z promocją zdrowia psychicznego i zapobiegania kryzysom psychicznym. Ponadto prowadzone jest poradnictwo dotyczące profilaktyki zakażeń HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Studenci okresowo mogą skorzystać z bezpłatnych, anonimowych badań w kierunku zakażeń HIV z poradnictwem przed i po teście.

DYŻURY W PIK PEŁNIĄ:

  • pedagog,
  • psycholog,
  • interwent kryzysowy,
  • psychiatra,
  • doradca HIV/AID,
  • specjalista chorób zakaźnych,
  • internista,
  • pielęgniarka,
  • fizjoterapeuta.

Dyżury pełnione są nieodpłatnie.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://cwozn.ujk.edu.pl,  oraz pod numerem telefonu 41 349-78-78.

Skip to content