INSTYTUT HISTORII

Spotkanie z Towarzystwem Dawida Rubinowicza

26 listopada 2012 r. w Instytucie Historii UJK odbyło się kolejne spotkanie z osobami pielęgnującymi pamięć o żydowskiej diasporze zamieszkującej region świętokrzyski. Tym razem zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego „Judaica” przyjęła prezes Towarzystwa Dawida Rubinowicza w Bodzentynie Justyna Staszewska.

Tematem spotkania były „Dni Dawida Rubinowicza jako forma upamiętniania historii Żydów na Kielecczyźnie”. Pani prezes przedstawiła licznie zebranym studentom osiągnięcia Towarzystwa, do których można zaliczyć organizowane cyklicznie obchody likwidacji bodzentyńskiego getta, współpracę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”, a przede wszystkim publikację niepowtarzalnego świadectwa Holocaustu jakim jest „Pamiętnik Dawida Rubinowicza” – relacji 15 letniego chłopca
z Krajna, który wraz z rodziną został przesiedlony do Bodzentyna, a następnie wywieziony do obozu zagłady w Treblince.

Na spotkaniu poruszono również kwestię nauczania o Holocauście w polskich szkołach. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że relacja Dawidka może być ciekawym uzupełnieniem lekcji historii i języka polskiego. „Pamiętnik…” przedstawiający dzieciństwo przerwane przez II wojnę światową jest napisany przystępnym językiem, co pozwala na wykorzystanie go w pracy z uczniami na różnym poziomie nauczania.

Żywimy nadzieję, że spotkanie zaowocuje współpracą między Towarzystwem Dawida Rubinowicz, a Studenckim Kołem Naukowym „Judaica”.

Już teraz zapraszamy na kolejne spotkania koła oraz do obejrzenia zdjęć ze spotkania
w naszej galerii.

Skip to content