INSTYTUT HISTORII

Spotkanie ze Świętokrzyskim Sztetlem

     Po listopadowej wizycie Towarzystwa Dawida Rubinowicza przyszedł czas na kolejne spotkanie z osobami zaangażowanymi w przywracanie pamięci o żydowskich mieszkańcach naszego regionu. 13 grudnia gośćmi specjalnymi Studenckiego Koła Naukowego „Judaica” byli Agnieszka Dziarmaga, Edyta Ślusarczyk oraz Piotr Krawczyk, reprezentujący Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” z siedzibą w Chmielniku. Wśród zaproszonych gości był m.in. dyrektor Muzeum Historii Kiec dr Jan Główka oraz przedstawiciel Archiwum Państwowego w Kielcach Przemysław Bujak.

            Celem spotkania było zapoznanie się z ofertą edukacyjno – turystyczną oferowaną przez Ośrodek. Agnieszka Dziarmaga przedstawiła prezentację multimedialną poświęconą początkom „Świętokrzyskiego Sztetla”, celom projektu oraz najbliższym inicjatywom podejmowanym przez ośrodek. Duże wrażenie na obecnych zrobił projekt zagospodarowania pochodzącej z XVII wieku  chmielnickiej synagogi, która po rewitalizacji posłuży za miejsce wymiany naukowej i kulturalnej. Ośrodek, którego otwarcie zaplanowane jest na czerwiec 2013 r. z pewnością stanie się wizytówką Chmielnika.

            Po prezentacji przyszedł czas na omówienie współpracy między „Judaicą”,
a „Świętokrzyskim Sztetlem”. Na mocy porozumienia podpisanego 20 listopada przez Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, JM prof. dr hab. Jacka Semaniaka oraz burmistrza Chmielnika p. Jarosława Zatorskiego nasze ośrodki zobowiązały się do propagowania wiedzy o Żydach zamieszkujących region. Rozmowy w życzliwej atmosferze zaowocowały planami wielu wspólnych projektów m.in. konferencji naukowych oraz konkursów skierowanych do uczniów świętokrzyskich szkół.

            Zachęcamy do zapoznania się z projektem „Świętokrzyski Sztetl”, obejrzenia zdjęć
w galerii oraz zapraszamy na kolejne spotkania Studenckiego Koła Naukowego „Judaica”

Skip to content