INSTYTUT HISTORII

V edycja Ponidziańskiego Konkursu Historycznego – Odrodzenie, Chwała i Sukcesy – II Rzeczypospolitej.

Finał konkursy historycznego  „Odrodzenie, Chwała i Sukcesy – II Rzeczypospolitej”, który planowany był na 16 czerwca 2018 r.  odbędzie się o tydzień wcześniej, czyli 9 czerwca 2018 r.

 

Ponidziańskie Stowarzyszenie „Tukidydes” zaprasza do udziału w V edycji Ponidziańskiego Konkursu Historycznego, tematem obecnej edycji to: Odrodzenie, Chwała i Sukcesy – II Rzeczypospolitej.

Konkurs ma na celu pogłębianie wiedzy z okresy dwudziestolecia międzywojennego, sukcesach i dokonaniach polskich naukowców, artystów, mężów stanu tamtego okresu, wojnach obronnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrony Lwowa w 1918-1919 r. oraz wojny obronnej z 1920 r. i Bitwy Warszawskiej. Ma także na celu kształcenie postaw patriotycznych młodzieży oraz wzmocnienie więzi narodowych poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii Polski i Polaków oraz zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią oraz sięgnięcie do źródeł historycznych, do ich badań i oceny.


Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół podstawowych w powiecie buskim, pińczowskim, jędrzejowskim i kazimierskim oraz gminy chmielnik powiatu kieleckiego. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie prac na wybrany temat z historii II Rzeczypospolitej. Przedmiotem prac może być osoba zasłużona dla polskiej kultury, nauki, polskiej państwowości na niwie społecznej, naukowej, artystycznej, żyjąca i odnosząca w tym okresie i w tym czasie swoje sukcesy i osiągnięcia. Praca może także dotyczyć wybranego zagadnienia związanego z odbudową lub rozwojem państwowości, gospodarki, nauki, jak również przedmiotem badań może być organizacja z tamtego okresu o charakterze patriotycznym, narodowym, bądź propaństwowym. Praca może dotyczyć konfliktu bądź starć zbrojnych, które miały miejsce w tym okresie, dowódców, wodzów armii, poszczególnych jednostek czy żołnierzy.

 

Prace konkursowe (pisemne, plastyczne, prezentacje multimedialne) należy składać od 01.02.2018 r. do 23.04.2018 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r.. Towarzyszyć im będzie, tak jak w poprzednich edycjach oficjalna gala.

 

V edycja Ponidziańskiego Konkursu Historycznego została objęta Patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

ZAPRASZAMY

 

  Regulamin V PKH

Skip to content